Aantrekkelijk centrum

Een aantrekkelijk centrum bestaat uit een passend aanbod van diensten en winkels die elkaar aanvullen en versterken. Bovenregionale voorzieningen in Eindhoven vormen een welkome aanvulling op het dorpse aanbod. Specialistische winkels hebben toekomst in ons dorp. Zij verdienen ondersteuning om te starten en zich te ontwikkelen. Voor klanten en ondernemers is bereikbaarheid belangrijk en parkeerfaciliteiten maken hier een wezenlijk onderdeel van uit. Parkeren in Son en Breugel moet gratis blijven!

Het Dorpshuis (MFA, Multi Functionele Accommodatie) is een mooi initiatief dat zorg, welzijn en cultuur met elkaar verbindt. Het is een bovenwijkse aanwinst die kan rekenen op de steun van de dienstverleners en dat is belangrijk. Er dient snel duidelijkheid te komen voor het parkeren, de meerjaren exploitatie en de gevolgen voor andere wijkgebouwen. Onze voorkeur was, is en blijft zo lang als mogelijk, om het Dorpshuis te huisvesten in het kerkgebouw. Zolang er nog mogelijkheden zijn om dat te bewerkstelligen zullen we ons daarvoor inzetten. Een Dorpshuis (met een sluitende meerjaren exploitatie) op een dorpse maat en een passende architectuur verdient steun. We roepen op om aan dit concept bij te dragen en er een succes van te maken. De gebouwen die door de toekomstige gebruikers verlaten worden, moeten ingezet worden voor dorpsversterkende ontwikkelingen.

De gemeente is hoofdverantwoordelijke voor de publieke ruimte. Een fraaie en goed onderhouden publieke ruimte zorgt voor een gevoel van welbevinden, geeft rust en vermindert vervuiling en verrommeling. Inwoners en ondernemers dienen betrokken te worden bij hun omgeving. Zij zijn medeverantwoordelijk voor zwerfafval en overlast. De gebruikers van de publieke ruimte hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is normaal dat burgers in wintertijd hun eigen stoep sneeuwvrij maken of rondslingerende rommel in hun straat opruimen. Wij willen hiertoe zoutbakken inrichten in straten die buiten het strooigebied vallen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.