Bestuurlijke integriteit en burgerparticipatie

Het CDA vraagt aandacht voor bestuurlijke integriteit. Een openbaar bestuur staat in dienst van de gemeenschap. Dit vraagt dat burgers serieus worden genomen en betrokken zijn bij belangrijke dossiers. Dit betekent dat zij volledig, juist, tijdig en transparant geïnformeerd worden. College en ambtenaren hebben een actieve informatieplicht naar de inwoners. Burgers zijn mede-eigenaar en medeverantwoordelijk voor hun woon- en leefomgeving. Dat kan alleen als ze inspraak hebben en adviezen mogen geven. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van de totale gemeenschap, ziet daarop toe en heeft het laatste woord. Op deze manier is er een respectvolle verhouding tussen bestuur, gemeenteraad en inwoners.

 

Son en Breugel is een gezonde, zelfstandige gemeente met een sterke sociale samenhang. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving en hun gemeente. In het maatschappelijke en politieke debat past de deelnemers eveneens respect. Respect voor elkaar en voor elkaars standpunten. Ieders mening mag verkondigd worden. Het zorgt voor kleuring en nuancering van het debat. Niemand hoeft bang te zijn om zijn mening te laten horen. Alleen op deze manier komen we tot volwaardige burgerparticipatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.