Bestuurlijke toekomst

Ons dorp maakt onderdeel uit van de sterke hightech regio Brainport. Wij kiezen voor zelfstandigheid, omdat zo in dat grotere verband het karakter van ons dorp het beste gewaarborgd is. Vanuit zelfstandigheid werken we constructief mee aan regionale thema’s zoals werkgelegenheid, detailhandel, mobiliteit en wonen. Dit is iets wat we al jaren met tientallen gemeenten, instanties en diensten succesvol samen doen. “Samen” is voor ons het sleutelwoord voor een langdurige zelfstandigheid. We willen dicht bij de gemeenschap staan als het gaat om dienstverlening. Het gaat om lokale thema’s zoals veiligheid, subsidies voor verenigingen, vergunningen, groenbeleid en duurzaamheid. De huidige samenwerking met Nuenen en Geldrop-Mierlo in Dienst Dommelvallei zetten we voort zolang dit in dienst staat van onze zelfstandigheid. Voor een fusie moet nut en noodzaak helder zijn en beide zien we op dit moment niet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.