Duurzaamheid en energie

Duurzaam wonen, werken en leven is de toekomst. Zonder duurzaamheid is er geen toekomst voor onze kinderen. Son en Breugel moet het huidige beleid voortzetten. Het project ontkoppeling hemelwater verdient een kans. We lopen voorop op het gebied van afvalscheiding en die voorsprong vraagt van ons om nieuwe technieken en inzichten te verkennen. Het mooie hiervan is dat het ook nog eens kostenbesparend werkt. De spreiding en plaatsing van ondergrondse containers moet na overleg met o.a. de Seniorenraad op korte termijn herbezien worden. We willen nogmaals laten onderzoeken of we tot een efficiënte inzameling van incontinentiematerialen kunnen komen.

Nieuwbouwwoningen moeten zo veel mogelijk voldoen aan energie neutrale eisen en verbouwingen moeten rekening houden met de eisen die gesteld zijn in het Landelijk Energie Akkoord. Binnen afzienbare tijd gaan we afscheid nemen van aardgas; momenteel nog in vrijwel elk huis een onmisbare energiebron. Elektriciteit heeft de toekomst en daarop moeten we actie ondernemen. Dit betekent investeren in zonne-energie door particulieren en de enorme oppervlakte platte daken van Ekkersrijt benutten voor zonne-energie en urban wind Mills. De opgewekte energie kan benut worden door bedrijven op Ekkersrijt, publieke instellingen en burgers die geen zonnecollectoren kunnen plaatsen. Deze vorm van energiecollectief heeft de toekomst. We pleiten voor een energieloket om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.