Financiën

Son en Breugel heeft een historie van deugdelijk bestuur en degelijke begrotingen. Dat heeft gezorgd voor gezonde reserves waar we onder andere prachtige scholen van hebben gebouwd. Maar de reserves zijn niet onuitputtelijk en de toekomst is op tal van punten onzeker. Dat vraagt om een degelijk en behoudend financieel beleid met realistische begrotingen om tegenvallers op te vangen. De rijksoverheid stoot steeds meer taken af naar de gemeente. Dit zorgt voor onzekerheid omdat de benodigde gelden zelden toereikend zijn voor de taken.

Breugel Bruist gaat flinke investeringen vragen, het zwembad heeft moeite om de eigen begroting rond te krijgen en recente investeringen betekenen langdurig aangegane verplichtingen voor de toekomst. Kortom, de bodem van de reserves is in zicht! Wij willen realistische begrotingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.