Leefbaarheid en veiligheid

Samen maken we ons dorp. Voor elke burger is plek en aandacht. We vormen een hechte leefgemeenschap die er voor elkaar is. Goede wijkvoorzieningen ondersteunen hierin. Son en Breugel behoort tot de dorpen die in een fase van vergrijzing verkeert. Daar zal bij woningbouw rekening mee gehouden moeten worden. Maar we mogen onze jeugd niet vergeten. Dit zorgt voor levendigheid in het dorp. Levensloopbestendig bouwen en huren moet zorgen voor flexibiliteit op de woningmarkt. In de bouwplannen moet ruimte zijn voor ouderen die een kleinere woning willen kopen of huren. Soms is het noodzakelijk om aanpassingen in de woning aan te brengen opdat de bewoners daar verantwoord kunnen blijven wonen. Het moet mogelijk zijn dat de gemeente, indien nodig, hiervoor financiële hulp biedt door middel van “blijversleningen”.

Dit alles vraagt om een mix van woonklassen. Sonniuspark kan hierop inspelen. Son en Breugel is een groene gemeente en dat groene karakter moet behouden blijven. Daar zijn we zuinig op. Wonen in het groen betekent ook grenzen stellen aan de groei van woningen. We moeten onze bossen koesteren en het Dommeldal beschermen. We willen buurtschap Olen verder versterken als natuurgebied in combinatie met Mosbulten. Ook de groene lijnen in het dorp moeten gehandhaafd blijven zoals bijvoorbeeld de groene zone door Breugel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.