Sport en voorzieningen

Een vitaal verenigingsleven versterkt de onderlinge samenhang en betrokkenheid. Voorzieningen zoals ouderenzorg, publieke informatieposten, consultatiebureau en bibliotheek vergroten het leefgenot en horen op fietsafstand beschikbaar te zijn.

Het zwembad is een voorziening die van belang is. Zwemmen is gezond en kan tot op hoge leeftijd worden gedaan. Een zwembad maakt ons dorp mede tot een aantrekkelijke gemeente. Maar het is ook een dure voorziening. De exploitatie is op de eerste plaats een zaak van de beheerder. Het zwembad moet ook in een regionaal perspectief bezien worden.

Internet is inmiddels een onmisbare levensvoorziening en daarom moet elke woning in ons dorp aangesloten kunnen worden op internet. Ook woningen in het buitengebied. Het initiatief van glasvezel in het buitengebied (Mabib) kan op onze warme steun rekenen. Wij willen verder gaan en openbare wifi aanbieden op drukbezochte plekken. Denk aan MFA, winkelcentrum, horecacentrum, Breugel winkelcentrum en Ekkersrijt. Dit zal ook nieuwe technologische toepassingen mogelijk maken zoals e-publicaties en het ophalen en verspreiden van actuele informatie.

We beschikken over gezonde en actieve verenigingen die sport, ontspanning en cultuur aanbieden aan alle leeftijdsgroepen. Sporten draagt bij aan integratie, begrip en sociale samenhang. Sporten is bovendien gezond. Muziekonderwijs heeft een positief effect op de ontwikkeling van mensen. Daarom verdienen deze verenigingen en stichtingen onze blijvende steun. Het beleid zoals verwoord in de Nota Cultuurbeleid willen wij voortzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.