Zorg

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De burger mag er op rekenen dat de gemeente hier in redelijkheid aan bijdraagt en de burger stimuleert in het ontwikkelen van eigen kracht en mogelijkheden. Echter stapeling van kosten mag niet leiden tot problemen voor zorgvragers.

Mantelzorgers kunnen rekenen op een meedenkende overheid om hun zware taak te faciliteren. Vrijwilligers verdienen waardering voor hun belangeloze werk voor onze gemeenschap. Jeugdzorg is een zware verantwoordelijkheid die in regionaal verband moet worden opgepakt. Dagbesteding in de buurt, huishoudelijke hulp en toegankelijk vervoer zorgen mede voor passende zorg bij behoeftige jongeren en ouderen. Ook onze gemeente is gehouden aan het VN-verdrag waarin staat dat iedere bewoner moet kunnen meedoen( inclusief beleid). De gemeente Son en Breugel moet hier actief mee omgaan.

Wij pleiten voor een vriendelijke, zorgzame gemeente waarin iedereen kan helpen; burger en gemeente. Seniorenplatform en Adviesraad Sociaal Domein willen we betrekken bij de besluitvorming over zorgtaken. Nu de Woonzorgcombinatie in Breugel niet doorgaat zou de gemeente initiatieven met betrekking tot (begeleide) woonvormen in combinatie met zorg en/of ondersteuning moeten steunen. Nieuwkomers worden ondersteund om te integreren en volwaardig lid te worden van onze samenleving. Integratie is niet vrijblijvend. Burgerparticipatie geldt voor iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.