Groot cultureel aanbod

Het CDA is trots op onze Brabantse identiteit. Brabant moet rijk blijven aan cultuur. Van carnaval en amateurkunst tot en met de professionele kunsten. Daar zien we een rol voor de provincie: zij hoort het cultuuraanbod sterk te maken én te houden.

Wat het CDA wil:

 • Het geld dat voor cultuur bestemd is, moet ook zoveel mogelijk naar cultuur gaan en zo min mogelijk opgaan in kosten voor het uitvoeren van regels. Het CDA wil dat de nieuw opgerichte organisatie Kunstlocatie, dat voor de uitvoering van veel regels verantwoordelijk is, efficiënter gaat werken en haar organisatiekosten fors vermindert.
 • Grote, bekende instellingen die vast deel uitmaken van de culturele infrastructuur moeten voor een langere periode subsidie krijgen toegekend. We laten ze niet elk jaar in onzekerheid. Ze moeten kunnen bouwen aan de toekomst.
 • Een goede samenwerking met gemeenten en het Rijk, omdat we alleen zo een sterke culturele sector houden. We stemmen subsidies daarom met elkaar af. Vooral met de gemeenten kan deze afstemming nog veel beter dan nu het geval is.
 • Investeren in zowel bestaande initiatieven als het aanjagen en helpen van cultureel talent. De bezuiniging op de Philharmonie Zuidnederland terugdraaien. De Philharmonie Zuidnederland is de drager van ons muzikale erfgoed en de vertaler en verteller van ons muzikaal verleden. Het orkest draagt bij aan de kennismaking van Brabantse kinderen met (klassieke) muziek en instrumenten.
 • In 2019 vieren we 75 jaar vrijheid met een indrukwekkend programma in de provincie. Ook na 2019 wil het CDA de herinnering aan de bevrijding van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog vasthouden. Dit met steun voor projecten in de provincie en gemeenten.
 • We betrekken hier de nieuwe generaties bij. We ondersteunen actief de verdere ontwikkeling van ons Noordbrabants Museum. Daarnaast hebben we specifieke aandacht voor lokale en regionale musea.
 • Meer tijd, geld en energie steken in het ontwikkelen van een marketingstrategie voor de Brabantse Cultuur. Het cultureel aanbod in onze provincie is bij te veel mensen nog onbekend.
 • Met grote Brabantse culturele instellingen en gemeenten organiseren dat álle Brabantse kinderen muziekonderwijs kunnen krijgen.
 • Samen met de Brabantse gemeenten, bibliotheken, onderwijsinstellingen en de Stichting Lezen & Schrijven de laaggeletterdheid in onze provincie verkleinen.

Behoud ons erfgoed

Onze provincie is rijk aan erfgoed. Denk aan archeologische vondsten, kerken en kloosters, voormalige industriële gebouwen, oorlogsherinneringen en eeuwenoude kastelen en landgoederen. Het CDA vindt dat we daar zuinig op moeten zijn.

Wat het CDA wil:

 • Een duidelijk, kansrijk en realistisch erfgoedbeleid met o.a. aandacht voor de verhalen die het erfgoed tot leven brengen en waarin de opgaven van deze tijd, zoals de overgang naar duurzame energie en de veranderingen van het Brabantse landschap, een plaats krijgen.
 • Een gespecialiseerd beheer- en onderhoudsploeg instellen voor kenmerkende Brabantse monumenten.
 • Investeren in het mogelijk maken van alternatieve invullingen van leegstaande, beeldbepalende en historisch belangrijke kerken en kloosters.
 • De Zuiderwaterlinie en het Van Gogh Erfgoed laten opnemen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, waarbij we willen voorkomen dat deze status de betreffende regio’s ‘op slot’ zet en er geen enkele ontwikkeling meer mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.