Bereikbaar Brabant

Veel Brabanders ergeren zich aan de files in onze provincie. De Brabantse wegen slibben dicht, het is helaas een dagelijks beeld. Stimulering en verbetering van het openbaar vervoer kunnen het wegennet ontlasten, maar dat is niet genoeg. Zelfs als we het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en overzichtelijk maken houden we nog files. Die lossen we voor een deel op door snelwegen te verbreden. Dat moet sneller gaan gebeuren.

Wat het CDA wil:

 • We werken aan een sluitend provinciaal wegennetwerk en pakken versneld de knelpunten op de provinciale N-wegen aan.
 • We blijven lobbyen in Den Haag om overvolle A-snelwegen aan te pakken.
 • We investeren in lokale en regionale verkeersprojecten (zie kader), in het bijzonder in ongelijkvloerse kruisingen, slimme stoplichten, komomleidingen om dorpen en meer spooronderdoorgangen.
 • Openbaarvervoer moet overal beschikbaar zijn, dus ook in het buitengebied en in kleine (dorps) kernen. OV op maat en daarom genoeg bussen op drukke lijnen en flexibel van halte naar halte waar nodig.
 • Inclusieve mobiliteit: iedereen moet mee kunnen in het reguliere openbaar vervoer. Dat betekent dat ons openbaar vervoer toegankelijk, betaalbaar en begrijpelijk moet zijn voor alle Brabanders die er gebruik van willen maken. Dat vraagt om aanpassingen, zoals een elektrische rolstoelplaat in elke (buurt)bus.
 • Onderzoek naar welke ideeën uit de Brabantse Spoor Agenda 2030 opvolging kunnen krijgen.
 • Veerdiensten horen bij het openbaar vervoer in Brabant. Onze ambitie is om de Brabantse verenvloot in de bestuursperiode 2019-2023 te gaan verduurzamen.
 • We pleiten voor ‘spoorboekvrij’ reizen tussen de grote Brabantse steden en het verbeteren van de treinverbindingen van Breda en Eindhoven naar Antwerpen.
 • De verbindingen richting Eindhoven Airport worden uitgebreid.
 • We willen een sluitend netwerk van (snel)fietspaden.
 • We zetten in op het optimaliseren van het provinciale en landelijke wandelnetwerk door oplossen en voorkomen van barrieres en kwaliteitsverbetering van het bestaande routestelsel.
 • We bevorderen lopen als onderdeel van mobiliteit door meer aandacht voor de voetganger bij de inrichting van de openbare ruimte.
 • We hebben blijvende aandacht voor verkeersveiligheid. Bijna alle verkeersongevallen worden veroorzaakt door menselijk gedrag. We willen dat de provincie samenwerkt met het Rijk en met gemeenten om acties en campagnes te starten die het aantal verkeersslachtoffers verminderen.
 • We willen dat Brabantse bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn, ook per openbaar vervoer.
 • Daar waar een reguliere busverbinding niet rendabel is, kunnen creatieve, maatwerk vervoersoplossingen, mede mogelijk gemaakt door de provincie, uitkomst bieden. Bijv. een ‘bedrijvenbus’ in de spits en op piekmomenten, met een gepensioneerde oud-werknemer als (vrijwillige) chauffeur.
 • We willen, samen met het Rijk, gemeenten en bedrijfsleven, zorgen voor voldoende beveiligde parkeer- en verzorgingsplaatsen waar vrachtwagenchauffeurs kunnen stoppen en rusten. Zo voorkomen we gevaarlijke situaties lang Rijks- en provinciale wegen en in woonwijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.