Brabant moet ‘Booming’ blijven

Brabant is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Het CDA wil zich inzetten om Brabant ‘Booming’ te laten blijven: meedoen aan de top. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt publiek ondernemerschap van de provincie. Buiten de gebaande paden en met meer tempo.

Wat het CDA wil:

 • Niet alleen kijken naar de bedrijven aan de top, maar een beleid voor de brede Brabantse economie.
 • Een ondernemersloket bij de provincie, waar ondernemers terecht kunnen en waar meegedacht wordt met ruimtelijke vraagstukken. We zorgen er zo voor dat ondernemers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Documenten voor aanbestedingen en subsidieverlening worden tot een minimum beperkt om administratieve rompslomp te voorkomen. Vergunningsprocedures worden zoveel mogelijk verkort.
 • Een aantrekkelijke provincie voor toeristen. We willen de komende jaren aan de hand van kleine én grote publiekstrekkers, zoals de Efteling, Beekse Bergen, het Van Gogh Erfgoed en het Brabantse Erfgoed, nog meer toeristen naar Brabant halen. Daarom verhogen we het marketingbudget van VisitBrabant.
 • Een acquisitiebeleid gericht op het aantrekken van bedrijven die een relatief grote toegevoegde waarde opleveren voor het aantal Brabantse banen en die passen bij de gewenste duurzame Brabantse economie van de toekomst.
 • Bedrijventerreinen: de provincie stimuleert de herinrichting van bestaande bedrijventerreinen en het ontwikkelen van nieuwe daar waar nodig. We zetten in op duurzame bedrijventerreinen om aan te kunnen sluiten bij de vestigingseisen van een nieuwe generatie bedrijven.
 • We willen dat Brabantse bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Daar waar een reguliere busverbinding niet rendabel is, kunnen creatieve, maatwerk vervoersoplossingen, mede mogelijk gemaakt door de provincie, uitkomst bieden. Bijvoorbeeld een ‘bedrijvenbus’ in de spits en op piekmomenten, met een pensioneerde oud-werknemer als (vrijwillige) chauffeur.
 • Het op elkaar afstemmen van gemeentelijke detailhandelsvisies en -plannen en deze richten op het tegengaan van overcapaciteit/leegstand in binnensteden.
 • Het stimuleren van de aanleg van een 5G netwerk in de Brabantse steden en dorpen.
 • De Brexit gaat niet aan Brabant voorbij. Het CDA zet zich ervoor in dat schade voor het Brabantse bedrijfsleven zoveel mogelijk wordt beperkt door ondernemers, samen met de ondernemerskoepels, goed voor te bereiden en te begeleiden. Tegelijkertijd moet Brabant zich profileren als aantrekkelijke vestigingsplek voor buitenlandse bedrijven die ten gevolge van de Brexit een nieuwe locatie zoeken.

Innovatie als Brabantse kracht

 • Veel bedrijven hebben een tekort aan technisch geschoolde vakmensen. We gaan samen met onderwijsinstellingen en bedrijven jongeren op vroege leeftijd in contact brengen met techniek en ervoor zorgen dat de ‘numerus fixus’ op technische opleidingen verdwijnt.
 • De provincie biedt een warm welkom aan technisch geschoolde migranten.
 • De provincie gaat het mkb actief ondersteunen bij het in Den Haag of in Brussel verwerven van innovatiefondsen.
 • We stimuleren het ontstaan van innovatieve ‘fieldlabs’, praktijkomgevingen, door te helpen bij het vinden van passende locaties. We gaan specifiek op zoek naar extra experimenteerruimte voor verduurzaming van de automotive sector/auto-industrie.
 • Ook binnen gemeenten valt er volop te innoveren, bijvoorbeeld op het terrein van stadslogistiek, de overgang naar duurzame energie en welzijn. De provincie gaat ‘city deals’ faciliteren tussen steden en kennisinstellingen.
 • De provincie heeft een voorbeeldfunctie en zet innovatie voorop in haar eigen inkoopbeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.