Degelijk financieel beleid

Voor het CDA is de begroting van de provincie als de portemonnee van een huishouden. Daar ga je degelijk mee om. Als er een euro binnenkomt, kan er niet meer dan een euro worden uitgegeven. Degelijk financieel beleid houdt in dat een begroting sluitend moet zijn en dat er dekking is voor ieder voorstel dat leidt tot uitgaven. We moeten zeker weten dat we kunnen betalen wat we willen en dat we weten waarvan dit wordt betaald.

Wat het CDA wil:

  • Dat nieuwe beleidskeuzes worden afgewogen tegen bestaand beleid (nieuw vóór oud).
  • Waar keuzes noodzakelijk zijn gaan investeringen voor de toekomst boven uitgaven met een consumptief karakter.
  • Regiodeals die verbonden zijn aan provinciale opgaven.
  • Steden of regio’s kunnen komen met een financieringsvraag, waarbij aan bijvoorbeeld duurzaamheid wordt gewerkt met budget van de provincie.
  • Lage organisatie- en administratiekosten, waardoor middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan het eindresultaat en doel.
  • Dat de schaarse middelen die we inzetten financieel of maatschappelijk ‘revolverend’ zijn (ofwel zichzelf terugbetalen).
  • Dat we onze Brabantse euro’s zoveel mogelijk versterken met specifieke middelen uit Europa, Den Haag of het bedrijfsleven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.