De provincie: voor en van de mensen

Veel Brabanders weten niet wat er in het Provinciehuis gebeurt en welke besluiten de provincie neemt. En dat terwijl de provincie veel invloed heeft op de grote vraagstukken van deze tijd. Deze verkiezingen gaan meer dan ooit over wat de provincie zou moeten doen en wat juist niet.

Wat het CDA wil:

  • Maatschappelijke organisaties en Brabanders uitnodigen om actief mee te denken en mee te sturen.
  • Het ‘Right to Challenge’ voor alle Brabanders: van vasthouden naar loslaten. Inwoners krijgen de mogelijkheid om publieke voorzieningen over te nemen van de provincie als ze dat beter of goedkoper kunnen uitvoeren. Bijv. op het vlak van lokaal openbaar vervoer of natuurbeheer.
  • Een onafhankelijk provinciaal onderzoek naar deregulering om concreet werk te maken van het schrappen van onnodige regels. Ieder jaar gaan we voor een aantal beleidsterreinen de regels vereenvoudigen.
  • Wij hechten grote waarde aan de ‘scheiding der machten’ en zullen te allen tijde de uitspraken van onze rechters respecteren.
  • Het Huis van Brabant: het Provinciehuis moet een plek zijn voor iedereen, een clubhuis van en voor het Brabantse verenigingsleven. We willen dit Huis daarom openstellen voor Brabantse verenigingen en organisaties die bijvoorbeeld een vergader- of congreslocatie zoeken. Daarnaast hebben we als CDA in de afgelopen jaren duizenden Brabanders kennis laten maken met de provincie door rondleidingen door het Provinciehuis te organiseren. De provincie zou deze mogelijkheden voor een bezoek aan en rondleiding door het Provinciehuis, via politieke partijen of via de provincie zelf, verder moeten uitbreiden.
  • Elke Brabantse scholier naar het Provinciehuis: we willen het mogelijk maken dat elke Brabantse scholier minimaal één keer in zijn schooltijd een bezoek brengt aan het Huis van Brabant en zo de provinciale politiek en overheid leert kennen.

Een helpende hand voor gemeenten

Gemeenten zijn soms kwetsbaar, omdat zij nieuwe door het Rijk opgelegde regelgeving moeten uitvoeren. Waar dat past en gemeenten dat wensen, dient de provincie een helpende hand te bieden. Want besturen doe je samen.

Wat het CDA wil:

  • Een flexibel Brabants ambtenarenteam: we zetten een team van ambtelijke experts op die gemeenten tijdelijk ondersteunen bij het uitvoeren van complexe taken, bijvoorbeeld bij taken die om een bijzondere expertise vragen, zoals de (uitvoering van) overgang naar duurzame energie.
  • Ondersteuning bij samenwerkingsverbanden: we onderzoeken of de Zuidelijke Rekenkamer een rol kan spelen in het controleren van samenwerkingsverbanden, want gemeenteraden hebben hiervoor nu te weinig instrumenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.