Niet wegkijken, maar aanpakken

De georganiseerde criminaliteit in Brabant is een groot probleem. Er is sprake van een drugsindustrie waarin enorme hoeveelheden drugs, geld en geweld omgaan. Gigantische (geld)winsten, intimidatie, bedreigingen en dumpingen van drugsafval zijn aan de orde van de dag. Deze ondermijnen de samenleving en het openbaar bestuur in onze provincie. Met name gemeenten en politie staan in de frontlinie. Het CDA wil dat de provincie mee ten strijde trekt.

Wat het CDA wil:

  • We willen meer recherche en wijkagenten naar Brabant. We blijven hiervoor pleiten in Den Haag.
  • Drugscriminaliteit is een groot gevaar voor onze samenleving. We willen daarom de productie en het gebruik van drugs tegengaan.
  • We willen het vermogen afpakken van de criminelen die drugs produceren, verhandelen, hun geld illegaal investeren en de overheid frustreren. Dit doen we door de Taskforce Brabant Zeeland en het Brabantse Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) te ondersteunen. Dat geld wordt ingezet ter compensatie van de kosten om drugsafval op te ruimen.
  • Brabanders mogen niet opdraaien voor de opruimkosten van het drugsafval dat door criminelen toevallig op hun grond is gedumpt. Het CDA wil dat de overheid 100% van deze opruimkosten vergoedt.
  • We zetten, naast menskracht, drones en camera’s in voor toezicht en handhaving om drugsdumpingen te voorkomen.
  • Het tegengaan van de verpaupering van het platteland. Het Brabantse buitengebied dreigt te verloederen als gevolg van drugsdumpingen, illegaal motorcrossen en criminele activiteiten in leegstaande agrarische gebouwen. Voor betere handhaving is uitbreiding van de regelgeving in ons buitengebied nodig. Bijvoorbeeld door zgn. ‘flitshandhavers’ die komen controleren zonder melding vooraf.
  • We willen, samen met gemeenten, vakantieparken zonder toekomstperspectief helpen om de omschakeling te maken naar een andere bestemming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.