16 februari 2023

Verslag seniorenberaad 8 februari 2023 met André van der Lee en jongerenkandidaat Antje Beers

Uit het Seniorenberaad van woensdag 08 februari 2023.

 

Deze middag mochten we twee gasten ontvangen:

- André van der Lee uit Udenhout en Antje Beers

De heer van der Lee heeft jaren deel uit gemaakt van raad en bestuur van de gemeente Udenhout. Hij deelde met ons zijn ervaringen over de annexatie van de gemeente Udenhout door de stad Tilburg.

Het door Udenhout gewenste overleg in het voortraject was voor de gemeente Tilburg destijds onbespreekbaar.

Conclusie is dat het proces van decentralisatie veelal geleid wordt door ondemocratische beslissingen.

Dat wordt gestaafd door twee aanwezige leden die zo’n zelfde proces hebben meegemaakt. In die heringedeelde gemeente voltrekt zich momenteel een waar drama.

 

- Antje Beers staat als jongerenkandidaat van het CDA nummer 7 op de lijst bij de Statenverkiezingen. Haar aandachtsgebieden zijn mobiliteit, duurzaamheid en  woningbouw.

Wij stelden haar de vraag “Wat moeten we tegen de buren zeggen waarom ze CDA moeten stemmen?”

Tijdens een levendige discussie bleek dat nog niet zo eenvoudig; het CDA is immers zoveel meer dan een stel oneliners. Daarbij maakt de pers het er voor onze partij niet makkelijker op.

Uiteindelijk komen we tot de slotsom in discussies de nadruk te leggen op het streven naar bestaanszekerheid door te bouwen aan een duurzame samenleving. Daarbij kan iedere CDA’er zijn of haar eigen invulling geven al naar gelang eigen kennis of interesse.

Vanuit de vergadering wordt nogmaals gewezen op de petitie over de kiesdrempel, die door iedereen op individuele basis ondertekend mag worden.

https://petities.nl/petitions/kiesdrempel-na-tweede-kamer-verkiezingen

 

Voor het bezoek van de CDA afdeling Tilburg aan het EP in Brussel op donderdag 16 maart 2023 zijn aanmeldingen nog steeds welkom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.