03 december 2019

Algemene Leden vergadering CDA Valkenswaard neemt motie pensioen aan

In de algemene ledenvergadering van 19 november behandelde de ALV een door een CDA-lid ingediende motie. De motie ging over de pensioenen. Het CDA-lid maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rondom pensioen. Naar aanleiding van de motie besloot de ALV om het bestuur van CDA Valkenswaard de opdracht te geven om de Tweede Kamerfractie van het CDA met klem schriftelijk te verzoeken om nadrukkelijker uit te dragen het niet eens te zijn met de ontwikkeling van de pensioenen als gevolg van de koppeling aan de (te lage) rekenrente en zich sterk te maken voor het herstel van de groei van pensioenen, gekoppeld aan de feitelijke rendementen van pensioenfondsen.

 

CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.