16 november 2020

CDA amendement maakt verlichting fietspad Maastrichterweg eindelijk in 2021 mogelijk

Bij de begrotingsbehandeling van 5 november jl. werd het CDA-amendement aangenomen om de Maastrichterweg te verlichten. Daarmee wordt het fietspad van de Maastrichterweg in 2021 verlicht, een lang gekoesterde wens van de inwoners van Borkel en Schaft.

Zelfs in 2011 is de verlichting op het fietspad aan de Maastrichterweg al eens ter sprake gekomen en later bij plaatsing van verlichting door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er al eens gekeken of deze verlichting mogelijk zou kunnen blijven. Nu is het toch zover. Bij de begrotingsbehandeling van 2019 had de CDA-fractie al een motie ingediend om een aantal scenario’s door te rekenen voor de verlichting op de Maastrichterweg. Op basis van die feiten diende het CDA een amendement in om verlichting van het fietspad van de Maastrichterweg op te nemen in de investeringen voor 2021. Dat amendement werd aangenomen door de gemeenteraad.

Het Dorpsinitiatief Borkel & Schaft en haar werkgroep verkeer pleit al langer voor verlichting van het fietspad aan de Maastrichterweg. Het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft heeft samen met het dorp een breed gedragen visiedocument opgesteld. Dit document bevat de kijk op de toekomst van Borkel en Schaft en gaat in op de hoofdthema's die belangrijk zijn voor het dorp. Verkeer is één van deze thema's. In dit document hebben zij het verbeteren van de verlichting van de fietspaden langs de Maastrichterweg expliciet als één van de belangrijke punten voor Borkel en Schaft opgenomen.

De bewoners van Borkel en Schaft die werken of naar school gaan in Valkenswaard, kunnen via de Luikerweg, over de Malpie of via de Maastrichterweg fietsen. Geen van deze drie fietspaden heeft verlichting. Het fietspad op de Malpie doorkruist een natuurgebied waardoor verlichting geen optie is. Het fietspad van de Luikerweg is een provinciale weg maar zij bleken bij navraag niet genegen om het fietspad daar te verlichten. Daarom vond het CDA-fractie dat de gemeente Valkenswaard haar verantwoordelijkheid moest nemen aan de Maastrichterweg.

De CDA fractie meent dat verlichting een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd. Naar aanleiding van het (landelijke) Regeerakkoord is het generieke effect van verlichting op verkeersveiligheid afgewogen. Het Instituut Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeert in die afweging dat het algemene beeld uit internationaal onderzoek is dat verlichting wél degelijk bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als aan de beleving hiervan. Ook de werkgroep verkeer van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft meent dat verlichting een bijdrage kan leveren aan het veiligheidsgevoel.

Gekozen is voor een scenario waarbij het fietspad Maastrichtweg van de Sil tot aan de rotonde aan de Abdijweg wordt verlicht. Ook wordt er in dit scenario rekening gehouden met het zo min mogelijk aantasten van de leefomgeving van de fauna, middels vleesmuisvriendelijke armaturen.

De verlichting van het fietspad wordt gefinancierd uit een krediet voor een “Ommetje op de Malpie” wat inmiddels is ingehaald door de tijd. Zo heeft het Dorpsinitiatief Borkel & Schaft in de tussentijd zelf al twee ommetjes op de Malpie gerealiseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.