01 februari 2021

CDA-fractie én wethouder op de bres voor veiligheid schoolgaande kinderen de Pionier

Tijdens de weekmarkt van Valkenswaard, op donderdagen, staan de verkeerslichten uitgeschakeld op het kruispunt Luikerweg-Dommelseweg-Molenstraat. Dit is waarschijnlijk omdat de verdere toegang van de Luikerweg richting Markt toch al is afgesloten voor autoverkeer.

De CDA-fractie kreeg signalen dat kinderen die op de fiets naar school (de Pionier) gaan op deze locatie in verkeersonveilige situaties terecht komen. Zo hebben fietsers en automobilisten op andere dagen dan deze donderdag nooit tegelijkertijd groen licht. Veel kinderen steken op deze kruising al over aangezien de oversteek van de Dommelseweg naar de Kromstraat ook al geen geweldig veilig punt is. De fietsende kinderen kruisen nu met automobilisten doordat de verkeerslichten daar uitgeschakeld zijn.

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 28 januari jl. vroeg de CDA fractie of het college bereid was om eens kritisch naar deze situatie te kijken in samenspraak met de Pionier.

Wethouder Kees Marchal (CDA) antwoordde: “In 2013 is er gekozen om deze verkeerslichten uit te schakelen tijdens de weekmarkt omdat deze problemen veroorzaakte met de doorstroming van het autoverkeer. Gezien de toename van de verkeersbewegingen rondom de scholen en de ontwikkelingen in het centrum zijn wij van mening dat we deze keuze moeten heroverwegen omwille van de verkeersveiligheid.”

In de komende weken worden de verkeerlichten weer geactiveerd op de donderdag. In de daarop volgende periode gaat het college onderzoeken of de situatie verder te optimaliseren is en daarbij wordt de omgeving betrokken. De CDA-fractie is blij met deze toezegging en zal vanzelfsprekend de vinger aan de pols houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.