26 januari 2022

CDA Valkenswaard schouwt Scheepsvork

In september 2021 heeft het CDA Valkenswaard samen met bewoners van de Scheepsvork een ronde gemaakt in de wijk, naar aanleiding van een brief waarin zij aangaven dat er geregeld te hard gereden werd. Vorige week gingen Jos van Glabbeek en Davey Gerlings daarom op pad met de verkeerskundige van de gemeente om deze zorgen over te brengen.

In de straat wonen veel jonge gezinnen met kinderen en ouders houden geregeld hun hart vast als er weer een automobilist aangescheurd komt. Voor het CDA Valkenswaard reden om de verkeerskundige er bij te halen en de situatie ter plekke te beoordelen. Al snel herkende hij zich in het beeld geschetst door de bewoners, doordat er geen stoep aanwezig is en de parkeerplekken op gelijk niveau met de straat liggen is er enkel ruimte voor de auto.

Na het rondje door de wijk werd afgesproken dat er gezamenlijk 4 punten opgepakt worden:

  1. Er komt op korte termijn en meerdere keren per jaar een display/smiley te hangen in de Scheepsvork. Enerzijds om data op te halen, maar toch vooral omdat dit er voor zorgt dat automobilisten snelheid verminderen.
  2. Het begin van de Scheepsvork aan de zijde van de Ooistraat heeft al vaak een ‘sinkhole’ gehad en is nu weer redelijk verzakt. De verkeerskundige gaat kijken of er bij de eerstvolgende keer dat de bestrating daar vervangen gaat worden (en dat lijkt redelijk snel te moeten) er misschien een ‘punaise’ aangelegd kan worden.
  3. De gemeente gaat kijken of dat één parkeerplek, recht tegenover een groenstrook, ook omgezet kan worden naar een groenstrookje. Zo zal de weg optisch enorm versmallen en is een drempel in de wijk onnodig om de snelheid van automobilisten te verminderen. Een drempel kent namelijk ook nadelen: Het zorgt voor trillingen en geluid in woningen.
  4. De verkeerskundige gaat onderzoeken op van de wijk wellicht een Woonerf gemaakt kan worden. De inrichting is daar nu namelijk al naar. In combinatie met bebording en een uitspraak van het college van B&W kan dit ook positieve gevolgen hebben voor de veiligheid en de snelheid van automobilisten fors verminderen doordat zij zich bewust zijn een woonerf op te rijden.

Vanzelfsprekend zal de CDA-fractie de vinger aan de pols houden en meewerken aan de verdere uitwerking van deze maatregelen die de wijk een stukje veiliger moeten maken.

Jos van Glabbeek en Davey Gerlings

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.