15 juli 2020

CDA Valkenswaard vraagt om extra inspanning tegen wateroverlast

Bij de raadsvergadering van 2 juli zijn er door verschillende fracties, waaronder het CDA, vragen gesteld over de wateroverlast. Dit naar aanleiding van de wolkbreuk van het weekend er voor. Deze bui heeft écht impact gehad op veel van onze inwoners. En zoals we tijdens behandeling van het Masterplan Centrum hebben aangegeven zijn we als CDA geschrokken van alle berichten en beelden. We hebben inwoners ook gevraagd ons beelden toe te sturen.  

Bij behandeling van het Masterplan Centrum heeft het CDA samen met VL een motie ingediend om te kijken of er werk-met-werk te maken valt in het verlengde van de entreegebieden. Bijvoorbeeld de Eindhovenseweg ten noorden van de Valkenierstraat en de Leenderweg ten oosten van de Europalaan. Daar was de wateroverlast gigantisch als gevolg van de buien. De motie werd aangenomen met steun van de meerderheid van de raad, minus H&G en de fractie Verhoeven: https://tinyurl.com/ycdejs4m. Natuurlijk was dit niet het enige gebied waar inwoners van de gemeente Valkenswaard wateroverlast ondervonden. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de Leenderweg en Eindhovenseweg specifiek genoemd als locaties waar actie op ondernomen wordt. Voor de Leenderweg stond er een open berging op de planning, maar deze stond vol tijdens de wolkbreuk. 

Bij beantwoording van de vragen uit het vragenhalfuurtje van 2 juli lezen we dat het college nu bezig is met een inventarisatie en later start met een evaluatie. Ook geeft het college aan dat er medio 2022/2023 een nieuw rioleringsplan volgt. Het CDA Valkenswaard heeft aanvullende vragen en verzoeken:

 1. Kunt u aangeven wat er voor de getroffen gebieden door de wolkbreuk (water in huis) aan acties nog op de planning staat binnen het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
 2. In, naar wij menen 2016, zijn maatregelen genomen bij het aanleggen van de Europalaan en rioolwerkzaamheden in de Bosstraat. Dit zou voor de Eindhovenseweg een gedeeltelijke oplossing hebben moeten geven. We willen graag geïnformeerd worden over het effect van deze maatregelen  bij de hoosbuien.
 3. Kunt u aangeven in hoeverre bewoners van de gemeente Valkenswaard betrokken zijn bij de inventarisatie en evaluatie van de effecten van de wolkbreuk? Wilt u zo snel mogelijk met ons de gebieden delen waar wateroverlast was tot in de woningen? We denken hier ook aan andere gebieden als Leenderweg en Eindhovenseweg. ( o.a. Wolbergstraat, Klappermanstraat, etc. )
 4. Is het college bereid in gesprek te gaan met individuele bewoners / ondernemers om quick-wins te realiseren, zoals het faciliteren van zandzakken? En het plaatsen van terugslagkleppen, daar waar water door het riool omhoog komt. Is het college bereid om dat actief uit te dragen, bijvoorbeeld door het vragen om beelden?
  Dit zodat win-wins plaats kunnen vinden bijvoorbeeld in het kader van Operatie Steenbreek waar de gemeente Valkenswaard zich bij heet aangesloten.
 5. Wat zijn op korte termijn de maatregelen die het college gaat nemen om de overlast aan te pakken?
 6. Is het college bekend met de HOOSbui-app? Is het college bereid aan te sluiten bij de pilot-gemeenten zodat onze inwoners meer betrokken zijn bij- en samen met de gemeente meer inzicht krijgen in wateroverlast in hun eigen omgeving? Zie bericht: https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/hoos-app-brengt-kans-op-wateroverlast-via-smartphone-in-beeld.html.
 7. O.a. bij de Klappermanstraat is in het verleden een drempel geplaatst. Juist deze drempel veroorzaakt bij een hoosbuit wateroverlast. Bent u bereidt hier een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld door het weghalen van deze drempel?
 8. In Dommelen ligt de wijk bij basisschool de Schepelweijen lager dan de rest van de wijk. Aan het einde van de Houtvesterwei is ook al een extra rioolput aangebracht. De verharding van het verlengde van de Voort richting het Heike zorgt er echter voor dat het water, na een stortbui, niet de weilanden in kan lopen maar voor overlast zorgt in de aangrenzende straten. Zoekt het college aanvullend op de genomen maatregelen ook voor deze locatie nog naar oplossingen? Bijvoorbeeld door aanpassingen aan het nabij gelegen (fiets)pad?
 9. Hoe schat het college de kansen in om werk-met-werk te maken in de getroffen gebieden (water in huis) als gevolg van de wolkbreuk?
 10. In februari 2019 heeft het college de raad geïnformeerd over de opname van Operatie Steenbreek in het GRP, hierin wordt echter niet expliciet naar verwezen naar actiemogelijkheden wat betreft het ontharden van de gemeente. Operatie Steenbreek heeft (nog steeds) geen prominente plek in de Valkenswaardse denkwijze. Wanneer denkt het college met concrete plannen te komen?
 11. Tot slot ontvangen we graag zo snel als mogelijk een plan van aanpak met daarbij data wanneer u wat aan gaat pakken.

Davey Gerlings

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.