29 maart 2018

Dankbaar afscheid CDA Raadsleden en koninklijke onderscheiding Monique Krikhaar

In de raadsvergadering van woensdag 28 maart 2018 is afscheid genomen van de raadsleden die in de volgende raadsperiode niet meer terug komen. Voor het CDA zijn dit Frank van Gastel, Monique Krikhaar, Kees Marchal en Fran├žois Smits. De burgemeester heeft hen allen toegesproken en bedankt voor hun tomeloze inzet. Daarnaast is Monique Krikhaar, voor haar maatschappelijke betrokkenheid en 12 jaar onafgebroken raadslidmaatschap voor het CDA Valkenswaard, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Fractievoorzitter Frank van Gastel roemde de raad en bedankte uitvoerig zijn fractie leden, waarop Kees Marchal apart nog het woord nam en Frank bedankte voor zijn werk als fractievoorzitter.

Als CDA Valkenswaard zijn wij erg trots en tonen wij veel dankbaarheid en respect voor deze CDA Leden.

 

CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.