07 april 2020

De stille kampioenen laten zich niet kenmerken door een nummer of code

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan anderen.

Het gehele bedrijfsleven wordt hard getroffen door de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het kabinet heeft met haast een groot steunpakket samengesteld. Voor ondernemers in de horeca-, reis- en verzorgingsbranche is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) in het leven geroepen waarbij eenmalig 4.000 euro wordt verstrekt zodat ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Deze eenmalige gift van 4.000 euro was bedoeld voor ondernemers die direct worden geraakt door kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus.

Omdat winkeliers nog ‘gemankeerd’ zaken konden doen, kwamen zij hiervoor aanvankelijk niet in aanmerking. Dat leidde tot een stormvloed aan kritiek vanuit de brancheorganisatie INretail, de belangenbehartiger van de winkeliers. Op de beslissing winkeliers uit te sluiten kwamen minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dan ook terug. ‘Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden, verruimen we de regeling’, lichtten de bewindspersonen toe. De lege Valkenswaardse winkelstraten verraden dat dit niet meer dan terecht is.

Maar een verruiming van deze ‘TOGS-regeling’ voor ondernemers met een significante omzetdaling roept wel direct vragen op. Het gaat nu niet meer louter over ondernemers die direct moesten sluiten als gevolg van de kabinetsmaatregelen. Hoe leg je de Valkenswaardse kleermaker uit, die zojuist heeft geïnvesteerd in zijn centrumpand, op die manier aansluit op ons lokale beleid, die zijn omzet met 90 procent ziet verdampen, dat de ondermode zaak van de buren wél erkenning krijgt? En hoe leg je de boerenbedrijven actief in de recreatiesector, dé pijler van het Valkenswaardse beleid, uit dat zij niet erkend worden door het kabinet als ze een ijsje verkopen maar een lokale ijssalon wel? Wie komt er op voor deze familiebedrijven en MKB’ers? Wie geeft deze “stille kampioenen” van Valkenswaard een stem?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes of KvK-nummers. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Maar die stille kampioenen van Valkenswaard laten zich niet kenmerken door een SBI-code of KvK-nummer!
Zo mag de hoofdactiviteit van de Valkenswaardse taxi’s "4932 - Vervoer per taxi" zijn, ten tijden van corona vervoeren zij verplegend personeel en ouderen tussen verpleeg- en verzorgingshuizen in Valkenswaard met gevaar voor eigen gezondheid. Wat te denken van de zorgboerderij met een agrarische hoofdactiviteit die ten tijden van corona op gepaste afstand zijn best doet de eenzaamheid te bestrijden. De gezamenlijke hoofdactiviteit van ons Valkenswaard bedrijfsleven verschuift naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. En dát ondanks het wegvallen van alle inkomsten. Ook zij verdienen het gehoord te worden, ook zij verdienen erkenning op basis van een regeling.

Dan zijn er nog de ondernemers aan huis, ook zij vallen buiten de regeling. Bijvoorbeeld een kapper aan huis die in een groter huis woont om de zaak er in onder te brengen. Zij komen niet in aanmerking omdat ze geen vaste lasten, huurkosten, hebben. Maar betalen dus wel meer hypotheek. Dat kun je óók zien als huur en ook dat moet elke maand opgebracht worden ondanks de omzetdaling van zelfs 100 procent.

Door de regeling niet alleen te beperken tot noodgedwongen sluitingen verdienen ook zij allemaal erkenning. Door verruiming van het objectieve criteria van de regeling van sluiting naar significante omzetdaling valt uitsluiting niet meer te verdedigen en uit te leggen. De stille kampioenen laten zich niet kenmerken door een code of nummer en verdienen naast de winkeliers óók erkenning voor hun bijdrage aan het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

Davey Gerlings, fractievoorzitter van het CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.