14 september 2018

Een nieuw voorbereidingsbesluit is genomen voor het bestemmingsplan Eurocircuit

Het bestemmingsplan Eurocircuit komt in november aan bod in de raad, het is enkele maanden uitgesteld voor behandeling. Ook al zo’n dossier wat voeten in de aarde heeft, met name bij de inwoners van Valkenswaard. Gisteren, donderdag 13 September, namen we een nieuw voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan. Waarom dat van belang is? Dat staat op de website van de gemeente helder uitgelegd: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/nieuw-bestemmingsplan-eurocircuit-in-november-in-raad_80860.html

Het CDA is blij dat het college voor een zorgvuldig proces kiest. Het huidige bestemmingsplan dateert namelijk van 1977! De milieueffectrapportage is van groot belang, deze is nu nog onvolledig. Die willen we als fractie graag bespreken, maar dat geeft bijvoorbeeld ook risico’s op vernietiging van het nieuwe bestemmingsplan bij procedures (bij de Raad van State). Regelmatig riep ik de laatste maanden op om inwoners aan de voorkant te betrekken. We zijn ook erg blij met de enquête die de gemeente heeft uitgezet onder de omwonenden. Omdat we ook daar nog op wachten, is het noodzaak om dit nieuwe voorbereidingsbesluit te nemen en het vaststellen van het bestemmingsplan op te schorten naar november. 

Namens de CDA Valkenswaard Fractie,

Davey Gerlings

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.