23 december 2020

Koersdocument Omgevingsvisie, toch wel belangrijk

Donderdag 18 december hebben wij een besluit genomen over het koersdocument Omgevingsvisie. Op zich saaie kost maar pas op! Het kan wel degelijk heel belangrijk zijn bijvoorbeeld voor uw als eigenaar van een woning of als deelnemer aan het verkeer en het gaat ook over uw en onze gezondheid. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving samen. Het geeft aan wat de gemeente op een bepaalde plek wil en hoe ze dat gaat bereiken. Het is één integrale visie voor de fysieke leefomgeving met beleidskeuzes op hoofdlijnen.

Een paar voorbeelden: Waar moeten de corsotenten komen te staan: Midden in de wijk voor het buurtschapsgevoel of juist aan de buiten komt omdat ze voor overlast bezorgen bij de opbouw? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners van de nieuwbouwwijk Lage Heide in Dommelen naar de Belleman gaan terwijl het centrum van Valkenswaard voor hen misschien beter bereikbaar is? En in hoeverre zijn de ambities van programma Dommelland met veel recreatie, een overlast voor de leefbaarheid in het buitengebied of een belemmering voor de agrarische ondernemingen?  En daarover heeft de gemeenteraad in het koersdocument nog geen besluit genomen. Dit is als het ware een 80% document van de omgevingsvisie, vandaar de naam koersdocument.  

Nu is de beurt aan u. U kan zich gaan uitspreken over de dilemma’s die in dit document zijn opengelaten. Betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden is een belangrijke voorwaarde voor een goede en gedragen visie. De omgevingsvisie is uiteindelijk het beleidsmatige kader voor het andere gemeentelijke instrument: het omgevingsplan (wat we nu kennen als bestemmingsplan). Gemaakte keuzes in de visie vormen de basis voor de regels in het omgevingsplan. En die regels kunnen u beperken in uw vrijheden en geven verplichtingen ten behoeve van onze samenleving als geheel.  

Het CDA steunt dit koersdocument. Het is een goede start om opnieuw de samenleving en belangengroeperingen te betrekken bij de invulling aan onze ambities en keuzes die in het koersdocument staan aangegeven. Wij zijn ook zeer benieuwd hoe dit gaat uitpakken. En we kijken uit naar de 100%-versie van de omgevingsvisie. 

 

Francois Smits, CDA Valkenswaard Fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.