01 april 2019

Langer feesten op het sportpark in Borkel en Schaft

Het CDA Valkenswaard maakt zich al jaren hard voor het grootste evenement van de KPJ in Borkel en Schaft, van groot belang voor de leefbaarheid van het dorp en voor haar jeugd. Zo diende we bij de raadsvergadering van 11 oktober 2018 nogmaals een motie in om het mogelijk te maken: Nu met succes!

Met name de eindtijd was problematisch voor de KPJ, het evenement kon maar tot maximaal 00.00 duren waardoor zij onvoldoende inkomsten genereerde om in de ‘zwarte cijfers’ te eindigen. Een van de resultaten van de enquête van het Dorpsinitiatief Borkel & Schaft was dat inwoners van Borkel en Schaft het gevoel hebben dat er ten aanzien van de Paardenboulevard met twee maten wordt gemeten. Bij het indrukwekkende symposium verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft in 2018 gaf Guido Smolders van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft nog aan: ,,Ikzelf persoonlijk snap zo ook niet direct waarom feesten geven op de boulevard geen probleem is, maar een feestavond in verband met het levend tafelvoetbaltoernooi om twaalf uur moet sluiten"

Het Levend Tafelvoetbal van de KPJ Borkel en Schaft is van enorm belang van de jeugd. En die jeugd, zo bleek ook uit het bovengenoemde symposium, heeft ook echt de toekomst in Borkel en Schaft!

Gesprekken met de burgemeester stuitte tot nu toe op precedentenwerking: eindtijd die voor de ene organisator van evenementen in het buitengebied geldt, moet ook voor de ander gelden. In het evenementenbeleid werd ook geen uitzondering gevonden.

In de motie stelde het CDA, samen met de collega’s van H&G, het college voor om een pilot op te starten om maximaal 2 evenementen in het buitengebied mogelijk te maken met verruiming van eindtijd tot 02.00. Daar staat tegenover dat organisatoren van evenementen proactief aan de slag dienen te gaan en ook zelf een steentje moeten bijdragen. Organisatoren van evenementen in het buitengebied die dus een buurtonderzoek doen of een informatie avond organiseren of op een andere manier voldoende draagvlak creëren krijgen de mogelijkheid om mee te doen aan de pilot om zo de eindtijden te verruimen. Zo is er aan de voorkant helder wat er gevraagd wordt van een organisator en is de inschrijving op de pilot mogelijk voor álle partijen. Op deze manier kan precedentenwerking worden voorkomen. Het college heeft nu voor Sportpark de Brug gekozen als locatie voor de pilot.
Het CDA was dan ook verheugd met het volgende bericht in het ED van zaterdag 23 maart:

BORKEL EN SCHAFT - Borkel en Schaft mag twee keer per jaar langer door feesten, tot twee uur 's nachts.  

Op sportpark de Brug mogen dit jaar twee evenementen worden gehouden tot in de kleine uurtjes, met eindtijd 2.00 uur. Het evenementenbeleid stond dat eerder niet toe; in het buitengebied moest om middernacht de muziek uit om de rust te bewaren. In 2017 betekende dat voor de plaatselijke KPJ zelfs dat de traditionele feestavond voorafgaand aan het jaarlijkse Levend Tafelvoetbal na vele jaren niet meer doorging.  

Op verzoek van de gemeenteraad, op initiatief van het CDA, heeft burgemeester Anton Ederveen bekeken of in het buitengebied van Borkel en Schaft toch een verruiming van de regels mogelijk was. Ederveen heeft daarop besloten om bij wijze van proefproject dit jaar een uitzondering te maken voor twee evenementen op het sportpark van de kleinste Valkenswaardse kern, met een geluidsniveau van maximaal 80 decibel. Een van de vergunningen is toebedeeld aan het Levend Tafelvoetbal. 

Voor de technische uitleg, zie ook onderstaand bericht van de gemeente Valkenswaard:

Beleidsregel ‘Pilot Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2019’ vastgesteld

26 maart 2019 - Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen heeft de Beleidsregel ‘Pilot Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2019’ vastgesteld.

Hierdoor is het voor de gemeente mogelijk om vergunningen te verstrekken voor twee evenementen op Sportpark De Brug in Borkel en Schaft.

De evenementen moeten voldoen aan een geluidsniveau van maximaal 80 dB(A) en mogen duren tot maximaal 02.00 uur ’s nachts. Van deze 2 evenementen is er al 1 toebedeeld aan het ‘Levend Tafelvoetbal’. De beleidsregel treedt in werking op 14 maart 2019 en is geldig tot en met 31 december 2019. De regel maakt onderdeel uit van een pilot en is een aanvulling op de reeds bestaande beleidsregels “Evenementen 2018”. Na december wordt de pilot geëvalueerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.