24 februari 2018

Motie CDA Valkenswaard : Het nieuwe subsidiebeleid.

Het afgelopen jaar tijdens het invoeren van het nieuwe subsidiebeleid kregen we steeds meer verhalen te horen van vereniging en andere subsidieontvangers dat het niet helemaal goed ging.

Wij zijn daarop actief aan de slag gegaan en hebben veel van de verenigingen die minder of geen subsidie meer zouden gaan ontvangen gebeld. Of aangesproken. Daaruit bleek dat de signalen over de negatieve gevolgen van het nieuwe subsidiebeleid heel breed leefden. Eigenlijk zou het spiksplinternieuwe beleid nu alweer op de schop moeten. Maar er stak toch een ding met kop en schouder boven de andere negatieve dingen uit. En dat was de zogenaamde vermogenstoets. Die zorgde ervoor dat wanneer je vermogen groter of meer was dan 20% van de subsidie die je kreeg, je geen subsidie meer kreeg. Heel veel mensen vonden dat raar en erg teleurstellend. Het voelde alsof je voor goed financieel beheer, het uitstekend met je geld omgaan, zwaar gestraft werd. Immers, je hebt wat opzijgezet voor dat broodnodige onderhoud, of dat jubileumevenement waar je al zo lang voor aan het sparen bent, of voor nieuwe instrumenten en dan krijg je geen subsidie meer. Het CDA vindt dat dit niet kan. We hebben daarop een motie gemaakt waarmee we het college verzoeken hier nog eens serieus naar te kijken en er samen met de subsidieontvangers ook iets aan te doen. In de raadsvergadering van februari 2018 is die motie met algemene stemmen aangenomen. Een prima resultaat voor onze verenigingen die toch werken met subsidie en die ook nodig hebben om nog vele jaren goed door te kunnen gaan. Het CDA waardeert deze verenigingsinzet bijzonder, wij kunnen echt niet zonder al deze activiteit.

De motie vindt u hierna terug:

MOTIE -  vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Valkenswaard bijeen in vergadering op 22 februari 2018

overwegende dat:

  • Er een nieuw subsidiebeleid is ingevoerd;
  • Er ons signalen bereiken dat de effecten hiervan, zeer, negatief uitwerken;
  • Dit vooral gaat over de vermogenstoets;
  • Deze toets veel subsidie - ontvangers het idee geeft dat men voor zuinig en goed financieel beleid wordt gestraft;
  • Het criterium van 20% te rigide lijkt te worden toegepast;
  • Het een oplossing lijkt om reserveringen voor een concreet doel buiten de toets te laten;

Verzoekt het college:

Om in overleg met de subsidie – ontvangers de knelpunten van het huidige subsidie beleid in kaart te brengen en in samenspraak met hen een acceptabele toets en criterium te ontwikkelen met betrekking tot het vormen van vermogen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens het CDA Valkenswaard

Kees Marchal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.