16 april 2019

Onzekerheid rond locatie RTL Dakar Pre-proloog: CDA wil actie!

 

In een paginagroot interview met wethouder Kees Marchal (CDA) in het Eindhovens Dagblad van donderdag 11 april is een blokje te vinden met de tekst "RTL beraadt zich op Pre-proloog". Uit eerder contact tussen de organisatie van de RTL Dakar Pre-proloog en de fractie van het CDA Valkenswaard blijkt dat het nog onzeker is of het Eurocircuit de locatie wordt van de 16e editie van de RTL Dakar Pre-proloog. Het CDA Valkenswaard wil niet langer afwachten en eist daarom actie van het Valkenswaardse college van burgemeester en wethouders.

De recente berichtgeving en discussie in de gemeenteraad rond de gerechtelijke uitspraak die de omgevingsvergunning voor de RTL Dakar Pre-proloog van 2018 vernietigde resulteerde in een raadsinformatiebrief. Deze raadsinformatiebrief geeft blijk van een terughoudende houding van het college van B&W: "Voor 2019 en volgend dient er een nieuwe aanvraag voor het evenement te worden ingediend met de uitgebreide procedure en de daarbij behorende stukken. Die aanvraag is echter nog niet ingediend." Het CDA is van mening dat Valkenswaard zich deze terughoudendheid niet kan permitteren en wil middels een motie tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 april het college oproepen om pro-actief met de vergunning voor de RTL Dakar Pre-proloog 2019 aan de slag te gaan. Vooruitlopend op de eventuele aanvraag door de organisatie.

Het CDA Valkenswaard vindt de RTL Dakar Pre-proloog, waarvan er inmiddels 15 edities hebben plaatsgevonden op het Eurocircuit in Valkenswaard, een evenement van grote waarde voor Valkenswaard. Het is een van de evenementen wat Valkenswaard ook buiten de gemeentegrenzen op de kaart zet. Recent verdwenen er helaas al enkele grote evenementen in Valkenswaard om verschillende redenen.

Fractievoorzitter Davey Gerlings: "Als gemeente hebben we de ambitie onderstreept in onze toekomstvisie en evenementenvisie van een bruisende gemeente en zelfs van 1 miljoen extra bezoekers in 2025. De Dakar RTL Pre-Proloog met haar duizenden bezoekers, historie van 15 jaar en internationale uitstraling past perfect binnen deze ambities van Valkenswaard. We zijn trots als we Tim- en Tom Coronel horen spreken over Valkenswaard. Het zou een doodzonde zijn nóg een groot evenement te verliezen. Recent werd de column "Valkenswaard, het dorp wat ooit leefde" massaal gedeeld, dat zegt wat van het gevoel dat nu leeft bij onze inwoners. Als gemeente moeten we er alles aan doen om grote evenementen, zoals de RTL Dakar Pre-proloog, te behouden. Zeker als we ze dreigen te verliezen! We hebben keuzes gemaakt en daar moeten we naar handelen."

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 april dient de fractie van het CDA Valkenswaard een motie in om het college van B&W op te roepen pro-actief aan de slag te gaan met de vergunningen van de evenementen die Valkenswaard op de kaart zetten. Het CDA wil dat het Valkenswaardse college daar mee begint door contact op te nemen met de organisatie van de RTL Dakar Pre-proloog en er zo alles aan te doen om dit op het Eurocircuit in Valkenswaard te laten plaatsvinden.

Davey Gerlings, fractievoorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.