03 november 2020

Parkeren in Valkenswaard Zuid

Als CDA fractie zijn wij een warm voorstander om de parkeermogelijkheden in Valkenswaard-Zuid uit te gaan zoeken en hiervoor een krediet vrij te stellen. Het college geeft hiermee gevolg aan een H&G amendement dat met algemene stemmen is aanvaard. Dit amendement geeft aan:

Ter vervanging van de parkeercapaciteit die zal verdwijnen na aanleg van de Westparallel zal worden gezocht naar alternatieve locaties. Daarbij wordt gekeken naar gemeentelijke gronden ten zuiden van Valkenswaard welke structureel beschikbaar zijn. Het onderzoek naar de alternatieve locaties zal in de eerste helft van 2017 worden afgerond, inclusief een planning om de parkeercapaciteit planologisch te borgen. De alternatieve parkeercapaciteit ook kan worden ingezet voor andere grootschalige evenementen in Valkenswaard, zoals bijvoorbeeld de paardensport aan de Maastrichterweg, het bloemencorso, de Pinksterrit en de HoLaPress Valkenloop.

Hoewel het 2020 is, is dit amendement nog steeds zeer actueel. Een onderzoek naar parkeren is erg nodig want een groot deel van de parkeercapaciteit bij het Eurocircuit is verdwenen als gevolg van de aanleg van de Westparallel. Drie locatie worden nader onderzocht: Victoriedijk en omgeving, natuurpoort de Malpie, en aan de zuidkant van Valkenswaard (ten zuiden van de zuidelijke Randweg). Ons inziens prima locaties om nieuwe parkeercapaciteit te realiseren mits het passend is binnen het huidige landschap.

Het CDA vindt ook een prima idee om verder te kijken dan de eigen lokale behoefte. Wellicht kan Valkenwaard een bijdrage leveren aan de regionale bereikbaarheidsopgave. En wellicht krijgen we hier een subsidie voor terug. We pakken als Valkenswaard ook onze regionale verantwoordelijkheid hiermee. In Veldhoven staat het verkeer elke dag behoorlijk vast. Niet goed voor mens, economie en milieu. Door dat probleem ene stukje op te lossen blijft ASML ook beter bereikbaar voor vaak MKB-bedrijven (ook die van Valkenswaard!!). Door deze nieuwe verkeershub is Valkenswaard bovendien een aantrekkelijker dorp om in te wonen.

Daarnaast zou wat het CDA betreft, de lokale parkeerbehoefte gezocht moeten worden in de recreatieve en toeristische sector. De natuurpoort de Malpie en de nabij gelegen toeristisch bedrijven zouden hier goed van kunnen profiteren. En ook is parkeercapaciteit van levensbelang als de evenementen op het Eurocircuit weer op gang komen.

Verder vindt het CDA dat parkeren voor centrumbezoek niet meegenomen hoeft te worden. Er hoeft geen alternatief te komen voor parkeren in het centrum. De bereikbaarheid voor onze winkels moet dichtbij optimaal zijn en blijven.

En tenslotte wat zou het toch mooi zijn als we een parkeerplaats kunnen realiseren voor toeristen met een Camper zoals deze raad eerder unaniem in een motie heeft uitgesproken. En wat zou het mooi zijn als de Camperplaats bijvoorbeeld net ten zuiden van de zuidelijke randweg zou komen. Dichtbij ons winkelcentrum en dichtbij de vele toeristische bedrijven aan de Molenstraat.    

Francois Smits, CDA Valkenswaard Fractielid 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.