14 januari 2018

Primeur voor Valkenswaard, einde aan armoede-val

Ik ben er steeds op blijven hameren: “werken moet altijd lonen”. Wat bedoel ik daarmee?

Ons vader had overuren gemaakt en daardoor kreeg hij meer loon. Ik zat op de middelbare school en daar was een boekenfonds. Afhankelijk van het salaris van je ouders kreeg je 300 gulden uit dat fonds. Doordat mijn vader 225 gulden meer salaris kreeg liep hij 300 gulden uit het boekenfonds mis. Dat klopt toch niet!

Dit kan nu ook het geval zijn bij inkomensondersteuning door de gemeente. Bijvoorbeeld bij de berekening van eigen bijdragen voor W.M.O.-voorzieningen. Door de manier van berekenen kan het zo uitpakken, dat meer verdienen minder oplevert. Dat speelt met name voor mensen die voor meerdere vormen van ondersteuning in aanmerking komen

Het C.D.A. Valkenswaard vond en vindt dit niet eerlijk. Het college en vele andere fracties ook en in december ging de gemeenteraad akkoord met een nieuw systeem van berekenen. Het gebeurt niet vaak, maar er was applaus in de raadszaal. Wat was ik blij met het resultaat.

Er komt vanaf 1 januari een duidelijk systeem. Mensen met een inkomen tot 110 %  van de bijstandsnorm, hoeven zelf aan de gemeente geen bijdrage te betalen en krijgen de volle ondersteuning of kwijtschelding, waar ze volgens de gemeentelijke regelingen voor in aanmerking komen. Wie een groter inkomen heeft dan 110% van de bijstandsnorm hoeft van alles dat hij meer verdient (dan 110 % van de bijstandsnorm) maximaal 30% te besteden aan eigen bijdrage voor gemeentelijke ondersteuning/kwijtschelding. Zijn de zorgkosten/kwijtschelding hoger, dan neemt de gemeente dat deel voor haar rekening. Dus 70% van wat meer wordt verdiend kan ook werkelijk zelf worden besteed. Niemand gaat er op achteruit. Er komt een overgangsregeling voor mensen voor wie het nadeliger uitpakt. Niemand gaat er op achteruit.

Valkenswaard heeft hiermee een primeur!! Want nog nergens is dit systeem van toepassing.

Frank van Gastel

Fractie voorzitter CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.