26 maart 2019

Raadsvergadering 28-2-2019 Woningbouwprogrammering

In september 2015 heeft de gemeenteraad een woningbouwprioritering vastgesteld met een programmering van ca. 875 nieuwbouwwoningen, waarbij we onder andere hebben ingezet op daadwerkelijke realisatie van de woningbouwplannen. Van deze 875 woningen zijn momenteel ca. 550 woningen gerealiseerd.

Bijna twee derde is dus gerealiseerd en wij zijn als Valkenswaard daarmee een van de koplopers in onze regio. Valkenswaard doet het goed qua woningbouw en als CDA zijn wij daar trots op! Ook is het misschien goed te vermelden dat gedeputeerde van Merrienboer van de provincie Brabant rond eind 2017 aangegeven heeft dat Valkenswaard goed bezig was met hun woningbouw en evenals Eindhoven goed aan het bouwen was.

Gezien de woningnood is onze fractie van mening dat we dit tempo moeten aanhouden. En onze voorkeur gaat uit om met nieuwe projecten vooral jonge mensen en gezinnen aan te trekken. Het tegengaan van de ontgroening heeft bij ons prioriteit. Wij zijn daarom verheugd dat het college met een voorstel komt dat deze wens voor een groot deel tegemoet komt. Bovendien is de vraag bij de jongeren naar goedkopere koop- en huurwoningen groot.

De tijdspanne waar deze woningbouwprogrammering over gaat, is relatief klein. Tot 2022 en dat is slechts 2 ½ jaar. Om een woningbouwplan gerealiseerd te krijgen ben je al gauw 4 jaar bezig. Als CDA willen we verder kijken dan deze beperkte tijdspanne en daarbij zien wij drie ontwikkelingen op ons af komen:

  • Ten eerste: De vergrijzing en het ouder worden van mensen en de zorg die daarmee gepaard. De vraag naar Woon-Zorg Combinaties zal sterk groeien. Een steeds grotere groep mensen wordt bijvoorbeeld dement en niet voor iedereen is er momenteel plaats in verpleeghuizen. Daarom zullen we slimme Woon-Zorg combinaties moeten verzinnen met meer of minder zorg. Een motie met een eerste aanzet door jongerenhuisvesting te combineren met ouderen huisvesting is aangenomen. Een extra Zoete Inval zoals we dat aan de Nieuwe Waalreseweg kennen behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Of een nieuwe Taxandria voor de zware zorggevallen zou ook niet misstaan op termijn. 

  • Tweede ontwikkeling: Voor het draaiende houden van onze economie zullen wij steeds afhankelijker worden van arbeidsmigranten en kenniswerkers (ivm ontwikkeling Brainport). Ook voor hen zullen huisvesting moeten creëren met alle voorzieningen van dien.  Zeker als de gemeente heel strikt gaat handhaven op campings waar nu al veel mensen wonen (al dan niet illegaal)

  • De laatste ontwikkeling is de teruggang van het winkelapparaat. We zien steeds meer winkels leegstaan en dat is geen mooie reclame voor ons fijne dorp. Daarom vragen we het college om actief winkeleigenaren te verleiden om hun winkel om te zetten in een woning. Immers aan winkels hebben we te veel en aan woningen te kort. Het CDA realiseert zich dat je voor de tijd voor nodig hebt.

Het voorstel voor Woningbouwprogrammering is onverkort aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.