14 september 2018

Renovatie atletiekbaan heeft onverwachte wending

Gisterenavond de eerste raadsvergadering na het zomerreces. En meteen een bijzondere! Een heleboel onderwerpen werd verwezen naar de hamerstukken. Maar de renovatie van de atletiekbaan werd wel degelijk een bespreekstuk.

Het sportbeleid van Valkenswaard zegt ons dat we moeten voldoen aan de sporttechnische eisen van de bond, in dit geval de AtletiekUnie (als het gaat om renovatie van gemeentelijke sportaccommodaties). We hadden de keuze uit een aantal renovatie-scenario's omdat de raad het college al eerder had gevraagd om 'scenario B' en 'scenario C' verder uit te werken middels een motie. Beide scenario's voldoen aan het sportbeleid, en dus aan de eisen van de AtletiekUnie. Wil je als vereniging meer, dan financier je dat in Valkenswaard zelf. Helaas koos de raad er voor om precedentenwerking te scheppen naar andere verenigingen en stelde een totaal ander scenario dan B of C voor middels een amendement. Met daarbij een financiële onderbouwing, welke niet getoetst was of bekend was bij het college en onze fractie. Het werk van de ambtenaren en het college is daarmee helaas voor niets geweest. De atletiekvereniging wilde graag meer dan wat in scenario B werd voorgesteld, en krijgt dat gefinancierd door de gemeente. Hoe we dat uitleggen naar andere sportverenigingen met wensen, daar hebben we geen antwoord op. Met de bodem van de spaarpot van Valkenswaard in zicht kun je hier zeker ook je vraagtekens bijzetten, het gaat hier namelijk om een bedrag van 132.000 euro extra op de kosten voor de renovatie. Hoe we daar mee om gaan richting de begroting, met de te verwachten tekorten op het sociaal domein en de WMO, weet het CDA ook nog niet. Maar daar komen we ongetwijfeld wel op terug.

Het dossier heeft voeten in de aarde gehad in onze fractie, waardoor we ons genoodzaakt voelde om met álle verenigingen en instellingen contact op te nemen. Hoor en wederhoor. Ik wil iedereen nog heel graag bedanken voor de belangeloze inspanning en de prettige gesprekken. Zo kwamen wij tot de conclusie dat 'scenario B' in alle opzichten de beste keuze was voor het CDA. Ook andere vereniging willen toekomstperspectief en willen door. Daarvoor kan een volwaardig voetbalveld van belang zijn, want met het gekozen scenario (zijnde niet scenario B) zal dat veld aanzienlijk krimpen.

Namens de CDA Valkenswaard Fractie,

Davey Gerlings

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.