15 oktober 2018

‘Rug-tegen-de-muursituatie’ bij herhuisvesting de Boodschappenmand

Het ED schreef vandaag, 12 oktober, dat het CDA sprak van een ‘rug-tegen-de-muursituatie’ bij behandeling van de herhuisvesting van de boodschappenmand (https://www.ed.nl/valkenswaard/voedselbank-de-boodschappenmand-in-valkenswaard-hoort-een-mokkend-ja-tegen-dure-verhuizing~a8dbf502/). Die situatie deed zich voor omdat onze fractie bij het raadsvoorstel eigenlijk geen keuze had.

Waar we in eerste instantie voornemens waren het voorstel van de agenda te halen bereikte last-minute ons de volgende informatie:

  • De verhuurder had een andere potentiële huurder behalve de gemeente en was daarmee dus niet bereid om de optie op huur te verlengen.

  • Het huidige pand van de boodschappenmand aan de Barentzstraat voldoet veiligheids-technisch niet meer aan de vereisten na 1 januari 2019. Daarvoor is een investering nodig van 50.000 euro. Op de lange termijn werd de investering zelfs op 150.000 tot 200.000 euro geschat.

De CDA fractie was absoluut niet bereid om het risico te lopen dat de boodschappenmand geen geschikte plek zou vinden vanwege haar bijdrage aan het bestrijden van armoede in Valkenswaard. We moeten als gemeente zorgen voor mensen die armoede overkomt! Ook het nemen van veiligheidsrisico’s voor de vrijwilligers en afnemers van voedselpakketten (600 personen!) moeten we absoluut voorkomen. Als raad moeten we immers ook de hand in eigen boezem steken: het is inmiddels een proces van meerdere jaren, meerdere opdrachten aan het college en zelfs meerdere raadsperiodes. Uitstel was echt niet meer mogelijk.

Als fractie hebben we daarom de keuze gemaakt om te focussen op wat we als gemeenteraad nu nog wél kunnen. Samen met H&G en PvdA hebben we een amendement ingediend om het college na 2,5 jaar terug te laten komen naar de raad om te laten zien hoe de voedselbank opgenomen kan worden in het armoedebeleid van de gemeente. Ook willen we dat het college scherper gaat toezien dat personen die de pakketten krijgen ook écht recht hebben op de voedselpakketten. Dit alles zal terug naar de gemeenteraad komen middels een grondige evaluatie. Afgezien van het pand was de fractie wel blij met de integrale aanpak en het feit dat er slimme verbindingen worden voorgesteld binnen het pand. We hebben het college maar voor 2,5 jaar huur-budget meegegeven zodat we de vinger aan de pols kunnen houden. Er is plaats voor een andere partij in het pand, ook daar willen we binnen 3 maanden duidelijkheid over.

Daarnaast hebben we samen met H&G en de PvdA een motie ingediend om de locatie Barentzstraat zo snel als mogelijk te ontwikkelen voor woningbouw. Daar heeft de hele gemeente profijt van! Dit in combinatie met de slimme verbinding zorgt er voor dat we de relatief hoge huurprijs enigszins kunnen vereffenen.

Het voorstel voor de huur van het pand aan de Geenhovensedreef is uiteindelijk, met inachtneming van het amendement en de motie mede ingediend door het CDA, aangenomen. Voor de voedselbank is daarmee een structurele oplossing gevonden, de gemeente kan aan de slag met integratie van de voedselbank binnen het armoedebeleid en onze fractie ziet uit naar de evaluatie over 2,5 jaar.

Het amendement en de motie kunt u hier teruglezen:

 

Motie vreemd aan de orde van de dag roept college gemeente Valkenswaard wederom op om Levend Tafelvoetbal mogelijk te maken

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jl. diende het CDA Valkenswaard samen met H&G een motie vreemd in om het Levend Tafelvoetbal, het meest spectaculaire evenement van de KPJ Borkel en Schaft, mogelijk te maken. De motie werd met een meerderheid aangenomen en daarmee sprak de gemeenteraad zich uit: het beeld dat de gemeente Valkenswaard met twee maten meet moeten we voorkomen!

Een van de resultaten van de enquête van het Dorpsinitiatief Borkel & Schaft was namelijk dat inwoners van Borkel en Schaft het gevoel hebben dat er ten aanzien van de Paardenboulevard met twee maten wordt gemeten. Afgelopen zaterdag bij het symposium verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft gaf Guido Smolders van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft nog aan: ,,Ikzelf persoonlijk snap zo ook niet direct waarom feesten geven op de boulevard geen probleem is, maar een feestavond in verband met het levend tafelvoetbaltoernooi om twaalf uur moet sluiten"

Het Levend Tafelvoetbal van de KPJ Borkel en Schaft is van enorm belang van de jeugd. En die jeugd, zo bleek ook uit het bovengenoemde symposium, heeft ook echt de toekomst in Borkel en Schaft! In het verleden heeft het CDA zich al sterk gemaakt voor het evenement, maar zonder succes. Gesprekken met de burgemeester stuitte op precedentenwerking: eindtijd die voor de ene organisator van evenementen in het buitengebied geldt, moet ook voor de ander gelden. In het evenementenbeleid werd ook geen uitzondering gevonden.

In de motie stelt het CDA, samen met de collega’s van H&G, het college voor om een pilot op te starten om maximaal 2 evenementen in het buitengebied mogelijk te maken met verruiming van eindtijd tot 02.00. Daar staat tegenover dat organisatoren van evenementen proactief aan de slag dienen te gaan en ook zelf een steentje moeten bijdragen. Draagvlak bij omwonenden, zeker in het buitengebied, is essentieel. Organisatoren van evenementen in het buitengebied die dus een buurtonderzoek doen of een informatie avond organiseren of op een andere manier voldoende draagvlak creëren krijgen de mogelijkheid om mee te doen aan de pilot om zo de eindtijden te verruimen. Zo is er aan de voorkant helder wat er gevraagd wordt van een organisator en is de inschrijving op de pilot mogelijk voor álle partijen. Op deze manier kan precedentenwerking worden voorkomen.

De pilot zou in 2019 kunnen starten en na een jaar worden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie zal de pilot structureel op worden genomen in de Valkenswaardse evenementenvisie. Mocht de evaluatie om wat voor reden dan ook negatief zijn, is het college gevraagd met een andere creatieve oplossing te komen.

Vooruitlopend op het toekomstplan voor Borkel en Schaft dat eind dit jaar gepresenteerd zal worden pakt het CDA de handschoen voor de leefbaarheid en levendigheid  in Borkel en Schaft nu al op. Om de motie te bekijken klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.