29 maart 2021

Sluipverkeer en het Masterplan Centrum

We zijn ze wellicht allemaal wel tegengekomen de afgelopen weken. De aanleiding voor deze motie zijn de protestborden met “stop het sluipverkeer in de Dijkstraat” er op. Verschillende inwoners zien, nu de Markt open ligt en is afgezet voor realisatie van het Masterplan Centrum een enorme toename van sluipverkeer. En dat gaat eigenlijk op voor alle omringende straten. En bewoners aan de Dijkstraat, Peperstraat, Bakkerstraat, Klappermanstraat, Europalaan (meer regulier verkeer) – en zo kunnen we nog wel even doorgaan - maken zorgen over de situatie die straks ontstaat na realisatie van het Masterplan Centrum. Want als we bijvoorbeeld het verkeer richting Dommelen nemen, dat zal straks zijn weg niet wezenlijk anders moeten vinden dan via de Dijkstraat. Dat is niet wenselijk

We komen nu alleen in de sfeer van petities en protestborden en voelen bewoners zich onvoldoende gehoord. Terwijl we als CDA juist een kans zien om nu de positieve lijn die we hebben ingezet in Dommelen om daar het sluipverkeer te weren door te trekken naar Valkenswaard. Het is dus goed om nu én na realisatie te blijven monitoren, nadrukkelijk samen met bewoners aan oplossingen te werken en bewoners te horen over mogelijke oplossingen. Uit de gevoerde gesprekken blijkt echt wel dat zij daar toe bereid zijn. Zo zijn CDA-fractieleden Gerrie van Asten-Velter en Davey Gerlings op bezoek geweest bij een bewoner in de Dijkstraat. We moeten van het verkeerscirculatieplan Masterplan Centrum een “levend document” maken.

Daarom heeft de CDA fractie een motie bij de laatste raadsvergadering van 25 maart ingediend, samen met H&G en de PvdA. De motie werd aangenomen en uiteraard zal de fractie toezien op de uitvoering.

CDA wethouder Kees Marchal zal zeer binnenkort de petities van de Dijkstraat in ontvangst nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.