17 mei 2020

Toekomstvisie

Op 13 mei 2020 schrijft het ED in een artikel over de raadsvergadering van donderdag 7 mei. Een aantal raadsleden sluit digitaal aan. Zij kunnen op deze manier hun inbreng hebben. Ook twee van onze fractieleden doen dat, waaronder Arianne Valkhof. Later blijkt dat hun inbreng alleen in de raadzaal te horen was en niet op de lifestream. In het artikel van het ED staat: “ En wat CDA-collega Arianne Valkhof in haar minutenlange betoog over de toekomstvisie in Valkenswaard heeft gezegd? Geen idee. Ook hier blijft het in de huiskamers van geïnteresseerde burgers (en de pers) oorverdovend stil.” 

Voor wie wil weten wat zij heeft gezegd, hieronder haar woorden:

In 2011 is een toekomstvisie 2030 gemaakt voor Valkenswaard.

Een goede leidraad maar sindsdien is er veel veranderd: er zijn onder andere nieuwe maatschappelijke opgaven bij gekomen zoals de omgevingswet, het sociaal domein, duurzaamheid. Ook zijn er grote projecten binnen Valkenswaard zoals Dommelland waarbinnen belangrijke keuzes worden gemaakt. Een herijking is nodig. Het college wilde hiermee starten in 2021. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2019 is een amendement ingediend om dit juist vanwege de grote projecten die voorliggen en maatschappelijke opgaven te vervroegen naar 2020. Nu ligt een procesvoorstel voor. 

Inmiddels hebben we te maken met het Coronavirus en vragen we ons opnieuw af wat belang heeft in deze tijd. We weten nog niet hoe lang de situatie duurt maar wel dat het één en ander verandert in de samenleving (de 1,5 meter, economisch etc.). Er worden tegelijkertijd ook creatieve oplossingen gevonden om dingen toch door te kunnen laten gaan. Door met de visie wel dit jaar aan de slag te gaan kunnen we samen tijdig anticiperen op de veranderingen in de samenleving. 

Ik heb begrepen dat er recent veel materiaal is opgehaald in het proces van de omgevingsvisie. De vraagstelling is wat breder gepakt waardoor er ook wat te zeggen valt over het sociale en economische domein. Ook is het materiaal toekomstgericht (waar moet Valkenswaard naartoe). Dit geeft een goede basis om verder te bouwen aan de herijking van de toekomstvisie en het is zonde dit materiaal te laten verouderen. 

Een visie is niet zomaar een product maar heeft ook tijd nodig om te kunnen landen, intern binnen de gemeente maar ook richting de partners in de regio van Valkenswaard. Dus beter eerder beginnen dan later.

Het budget en capaciteit is nodig o.a. voor participatie, daarvoor is ruimte gemaakt. 

Ik denk dat we als raad op dit moment veel discussie voeren omdat we door alle ontwikkelingen die op ons af komen nu ieder onze eigen herijking toepassen op de visie. Laten we samen zo snel mogelijk in deze nieuwe samenleving kijken waar de bestaande toekomstvisie van Valkenswaard aanpassing nodig heeft.

Wij kunnen ons dus vinden in dit voorstel. 

Tot slot willen we meegeven dat we ons kunnen voorstellen dat de situatie voor het ambtelijk apparaat nu enigszins anders is en vinden het daarom belangrijk dat er ruimte is om op creatieve wijze invulling te geven aan dit voorstel.

Arianne Valkhof

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.