26 november 2014

Uitnodiging 10 december : Een sterke detailhandel in Valkenswaard

Kom en bepaal mee !

10 December 2014, Muzenval Eersel

Beste ondernemer,

De detailhandel in Valkenswaard en de Kempen is aan vele veranderingen onderhevig door onder andere internetverkoop, vergrijzing, een toegenomen mobiliteit en de opmars van ketens. U staat als ondernemer voor grote uitdagingen. Het lokale bestuur voelt zich echter sterk medeverantwoordelijk en wil de uitdaging samen met u aangaan.

De oplossing van dit probleem beperkt zich niet tot de gemeente-grenzen van Valkenswaard. De toekomst van ons winkelhart staat in nauw verband met de winkelgebieden en consumenten in onze buurgemeenten. Als lokaal bestuur willen we de oplossingen dan ook op elkaar afstemmen om geldverslindende concurrentieslagen of juist concurrentievervalsing tussen de gemeentes ten zuiden van Eindhoven te voorkomen. Het plan van aanpak zal grotendeels verwoord zijn in een regionale detailhandelvisie. De provincie Noord-Brabant heeft de gemeentes gevraagd om in mei 2015 met deze visie te komen.

Tijdens de verkiezingen hebben we beloofd ons 100% in te zetten voor een gezonde economische ontwikkeling van Valkenswaard. Iedereen heeft er namelijk belang bij dat Valkenswaard een aantrekkelijke winkelgemeente is én blijft. Besturen kunnen we wel alleen, alleen dat willen we niet. We willen u graag informeren over wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren op het gebied van detailhandel, om vervolgens van uw mening en suggesties te horen. We hopen u hierover te spreken op woensdag 10 december om 20.00 in cultureel centrum de Muzenval in Eersel.

Met vriendelijke groeten,

René Kuijken (Lid Provinciale Staten) &  Frans Jansen (Raadslid)

Frans Jansen fransschaft@hotmail.com
René Kuijken rkuijken@brabant.nl

Programma: (Download HIER de flyer)

20.00 René Kuijken - Lid Provinciale Staten

Opening en het waarom van een regionale detailhandelvisie

20.15 Peter ter Hark - Lector Fontys Hogeschool Eindhoven

Specialist leegstand in de detailhandel zet de problematiek uiteen

20.30 René Coppens - Directeur Rabobank de Kempen

Over de financiële opgave

20.45 Fons D’Haens - Wethouder Bladel

Over de concept Kempische detailhandelvisie

21.00 Discussie met experts, ondernemers en de lokalepolitiek

22.05 Borrel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.