17 november 2017

Uitslag enquête Seniorenmarkt

Tijdens de Seniorenmarkt in de Hofnar op 30 september werd een enquête gehouden onder de bezoekers met uiteenlopende onderwerpen, o.a. toegankelijkheid, buurtpreventie, Wijkcommissies en langer thuis wonen.

Voor veel inwoners is de toegankelijkheid in het winkelcentrum een grote ergernis. Het plaatsen van fietsen op stoepen voor winkels, wordt als zeer hinderlijk ervaren.

75% van de geënquêteerden is op de hoogte van de wijkcommissies.

De buurtpreventie via Whatsapp-groepen wordt als zeer positief ervaren.

Op de vraag, of bij investeringen om langer thuis te kunnen wonen, een beroep zou worden gedaan op de gemeente voor een aantrekkelijke lening, bleken veel mensen dit betrouwbaarder/prettiger te vinden als bij een bank.

Verder stelde het CDA de vraag wat men verandert zou willen zien in Valkenswaard. Naast de toegankelijkheid, was dat ook de verkeersveiligheid, o.a. het voorrang verlenen aan fietsers op rotondes. De voorlichting aan ouderen zou niet alleen via internet moeten gaan en de kiosk mag terugkomen op de Markt.

Bij deze willen wij de bezoekers bedanken, die de moeite hebben genomen aan de enquête deel te nemen.

 

Ine Teunissen-Geven

CDA Valkenswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.