CDA Valkenswaard 2018-2022

Het gaat goed met Valkenswaard! Maar het kan altijd beter!

Hoe doen wij dat? SAMEN! 

Het CDA Valkenswaard is een brede volkspartij. Iedereen mag met het CDA meedenken om Valkenswaard verder te ontwikkelen en te besturen.

Samen maken wij Valkenswaard beter! 

Het CDA Valkenswaard kijkt wat er lokaal gedaan moet worden om ervoor te zorgen, dat Valkenswaard een prettige gemeente is om te leven, te werken en te ontspannen. Daar betrekken wij graag de inwoners bij. Zij staan centraal. Wij hebben de afgelopen periode in gemeenteraad en in het college hard gewerkt om verbeteringen te realiseren. Ondanks de bezuinigingen vanuit de landelijke overheid is het toch gelukt om voor Valkenswaard de 3 extra taken op het gebied van jeugdzorg, ondersteuning (Wmo) en participatie op de rails te krijgen. Maar wij zijn er echter nog lang niet. Het kan altijd beter!

Belangrijke thema’s waar het CDA Valkenswaard aan werkt zijn:

-een gemeente die duidelijk, betrouwbaar en rechtlijnig is,

-een gemeente die oog heeft voor de leefwereld van de volgende generaties,

-een gemeente die inwoners ruimte geeft voor initiatieven,

-en een gemeente die inwoners of initiatieven ondersteunt waar dat nodig is.   

Het verkiezingsprogramma van CDA Valkenswaard volgt de indeling in vijf thema’s van de ‘Toekomstvisie Valkenswaard 2030’. Deze toekomstvisie is de stip op de horizon die voor Valkenswaard de richting aangeeft. Dit verkiezingsprogramma gaat over 4 jaar, maar geeft ook een doorkijk naar de toekomst.

Stem daarom op 21 Maart 2018 CDA Valkenswaard

Iedereen een kans, nu en in de toekomst!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.