24 februari 2022

CDA Minister Hugo de Jonge te gast in Veldhoven op 12 maart 2022

CDA Minister Hugo de Jonge te gast in Veldhoven op 12 maart 2022 

Het CDA Veldhoven verwelkomt op 12 maart 2022 minister Hugo de Jonge (CDA) in Veldhoven. Tijdens het programma in de muziekschool aan de Bossebaan, gaat hij in gesprek over de bouwopgave van Veldhoven. Hiervoor zijn ook alle politieke partijen, directeuren van de woningbouwcorporaties van Veldhoven, de Rabobank en een vertegenwoordiger van de Provincie aanwezig. Onderdeel van het programma is het aanbieden van een woonmanifest door CDA Veldhoven. De presentatie vindt plaats tussen 14.00 en 15.30 uur.  

Bouwopgave 

Iedereen in de regio weet dat de vraag naar betaalbare woningen groot is. De economische groei is enorm, ASML heeft wederom grote uitbreidingen aangekondigd. Op dit moment zit de woningmarkt op slot en rijzen de prijzen de pan uit. Er zijn veel plannen (klein en groot) voor het toevoegen van woningen. In Zilverackers worden 1.250 woningen gebouwd. Maar ook in en rond het City Centrum staan grote veranderingen op stapel tot 1.000 woningen. 

In zijn verkiezingsprogramma benoemt het CDA Veldhoven naast het bouwen van nieuwe woningen ook een aantal mogelijkheden voor de bestaande woonvoorraad. Denk aan het splitsen van grote woningen in kleinere eenheden en het toestaan van het bewonen van bijgebouwen. Daarnaast is het CDA van mening dat alle goede plannen verzameld moeten worden om te kijken waar versnelling mogelijk is.  

Manifest 

Het CDA Veldhoven wil de nieuwe minister voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting laten zien dat het ernst is. Er zijn voldoende plannen, maar er moet vooral sneller gebouwd gaan worden. Alle politieke partijen, de wooncorporaties, Rabobank, ondernemers en bestuurders van de gemeente Veldhoven zijn uitgenodigd om hierover met de minister in gesprek te gaan. Ook gedeputeerde voor wonen Erik Ronnes (CDA) van de provincie Noord-Brabant is hierbij aanwezig. We nodigen u als inwoner van Veldhoven uit om hierbij aan te sluiten en Hugo de Jonge te ontmoeten. U bent welkom op 12 maart tussen 14.00-15.30 bij de muziekschool aan de Bossebaan. Aanmelding daarvoor is noodzakelijk.

aanmeldfomulier via deze link

of plak het onderstaande adres in de browser.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DDQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdppFd5UQk05MVc5TDNDUjlEUVlNVTUxRlQzQlNFRi4u&data=04%7C01%7C%7C7198ada560e44db195c108d9f7d9bf9d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813336880145276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GeI98uZPL%2BFukjlvssfluaIL5bpp5h6qzTK5oUiS0Gs%3D&reserved=0

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.