05 november 2020

Algemene Beschouwingen 2020

“Vandaag is het 3 november 2020.

Acht maanden gelden werd mijn oudste dochter 18 jaar precies op de dag dat de scholen dicht gingen en je nog maar 100 mocht op de snelweg. Geen sport meer. Schoolexamens werden afgelast. 18 jaar en de  Horeca ging dicht. Net toen het eerste biertje officieel mocht worden gedronken in de kroeg… Hoe zal zij hier over een paar jaar op terugkijken, en wij? Haar wereld en die van ons allemaal veranderde van de ene dag op de andere. Het is maar de vraag of deze ooit weer dezelfde zal zijn.

We kijken vandaag naar een begroting die knap sluitend is gemaakt in het laatste jaar. Zoals dat hoort volgens de voorschriften van de provincie. Papier is geduldig. Natuurlijk hebben wij ook dit jaar volgens de traditie enkele wijzigingsvoorstellen voorgedragen en mede ingediend.

Van ons dit jaar de motie over de rattenvanger van Veldhoven om samen verantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid en veiligheid en natuurlijk, hoe kan het ook anders, de huisvesting van de scholen. Het laat ons niet los dat de nodige investeringen vooruit geschoven zijn. Wij zien kansen om met extra middelen de investeringen weer naar voren te halen.

Maar de grote vraag die ons op dit moment bezighoudt is:

Kijken we niet teveel in de achteruitkijkspiegel, naar het lijstje van afspraken dat we aan het begin van de deze raadsperiode vaststelden. Deze begroting mist wat ons betreft actualiteit en toekomstvisie. Mensen, de wereld is veranderd. Heel Nederland heeft het over ‘investerend de crisis uit’. Het ene herstelfonds na het andere wordt geïntroduceerd en wij gaan bezuinigen.

Het is niet aan ons als CDA om op dit moment vanuit de oppositie de hele begroting op zijn kop te zetten maar we doen wel een stevig appèl op college en raad om daar in het komende jaar over na te denken. Het vizier op investeren in de toekomst te zetten. Op aanleg, onderhoud en renovatie. En als we dan daarvoor extra geld moeten onttrekken aan onze reserves dan geldt daarvoor in deze uitzonderlijke periode: het doel heiligt de middelen, ook voor het CDA.

Denken richting de toekomst. Veldhoven dat zelfstandig, zelfbewust en zelfverzekerd de toekomst in gaat.

Veldhoven dat durft te denken aan een verdergaande samenwerking en samengaan van kunst, cultuur en educatie en ook voor verdergaande samenwerking in een cluster zorg en welzijn. In mensen investeren is goed, maar er gebeuren zaken dubbel en de locaties zijn te veel versnipperd. Om toekomstbestendig te zijn moet je ook weten waarin je investeert. Gemeenschapshuizen? Muziekschool? Bibliotheek? Schalm? Museum? Of in alles een beetje of een beetje minder. Laat het de komende jaren onze zorg zijn. Toekomstbestendige keuzes maken.

Binnen het sociale domein wordt een uitzonderlijke prestatie geleverd. Wij waren al onder de indruk en fan van de omgekeerde toets en daar komt nu nog de uitvoering van de Corona maatregelen bij. Daar mag best een compliment voor gegeven worden. Omgaan met de regels die vanuit Den Haag over ons heen komen is niet altijd makkelijk en wat wij zouden willen. Het lukt in Veldhoven om daar goed mee om te gaan en op gepaste wijze ook tegengas te geven. De tevredenheid onder de burgers over deze dienstverlening is groot en dat is belangrijk. Belangrijker wat ons betreft dan bij de 25% goedkoopste gemeenten te horen. We willen toch ook goed bereikbaar zijn en veilig en gezond. Daarover gesproken onze motie rattenvanger voor Veldhoven hoort daar bij. Veilig en Gezond Veldhoven. Verhogen van belasting is dus, mits goed besteed, akkoord wat ons betreft. Noblesse Oblige.

Investeren in de inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt hoort daar ook bij. Geen bezuiniging daarop. Werkgeluk moet voor iedereen bereikbaar zijn.  Meedoen, rondkomen en vooruit komen. Samenwerking tussen de aangewezen organisaties kan misschien nog wat beter en slimmer, dus laten we daarin investeren.

We willen toch dat we die zelfstandige zelfverzekerde en zelfbewuste gemeente blijven die gestaag groeit naar 50.000 inwoners. Dat zou de redding zijn voor de voorzieningen op het gebied van welzijn, sport, recreatie, kunst en cultuur. Zowel voor mensen individueel als in verenigingsverband. Dan moet er wel gebouwd worden veel woningen, tijdelijk of permanent maar om te beginnen alvast 150 tiny houses erbij. En misschien is woningen splitsen wel een oplossing van 100 naar 200 woningen. Laten we toekomstgericht durven denken en doen.

Zo blijven wij Zelfstandig zelfbewust en zelfverzekerd

Dank u wel. CDA Veldhoven Marionne van Dongen”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.