14 november 2021

COLLEGE LEVERT HALF WERK

Tekst Algemene Beschouwingen

Voorzitter, leden van de raad en college,

Wij kijken terug op een hele vreemde en bevreemdende tijd. Het scenario waar we nu in zitten kon niemand voorspellen en we kijken met enige zorg naar de toekomst. Zeker als het gaat om de corona pandemie maar ook als het gaat om de toekomst van Veldhoven.

De corona pandemie die ons nog steeds in de greep heeft maakt het leven voor alle mensen lastig. Ieder met eigen zorgen, verdriet en uitdagingen daar wens ik ons allemaal alle sterkte, wijsheid, compassie en geduld mee. We hebben het vandaag over de begroting en de toekomst van Veldhoven.

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen. Het college levert met deze begroting half werk. Dat is voor ons ook meteen het goede nieuws. Wij constateren, dat het college het zelf niet meer weet en ons mee aan het stuur vraagt en wij zeggen dan ook beter een half ei dan een lege dop.

In deze raadszaal heb ik bij de algemene beschouwingen steeds gehamerd op toekomstbestendigheid en een zelfstandig, zelfbewust en zelfverzekerd Veldhoven. Waar met visie naar de toekomst wordt gekeken en met lef en inzet nieuwe ontwikkelingen in gang worden gezet. Niet alleen uitvoeren wat al afgesproken was maar nieuwe plannen maken voor  de toekomst en een brede welvaart alle inwoners en ondernemers.

Veranderingen die we wilden zien op het gebied van huisvesting scholen, cluster kunst cultuur en educatie, wijkgerichte en regionale inzet komen nu eindelijk en in elk geval half van de grond. Er wordt een dappere poging gedaan om naar de toekomst te kijken. De notie in de inleiding dat Veldhoven een opgave heeft op het gebied van verstedelijking en global goals is prima. Een zelfstandige zelfbewuste en zelfverzekerde gemeente heeft alleen ook nog een vertaling nodig. Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen en dan geven we daar graag invulling aan.

Een zelfbewuste, zelfstandige en zelfverzekerde gemeente vraagt meer. Een vertaling naar de regionale schaal. Dat voornemen heeft het college ook want zij wil met dezelfde inzet in mensen en middelen meer impact maken. Dat kan natuurlijk niet en bedenken dat door samenwerking de kosten zullen dalen is geloven in sprookjes. Overigens is het college in het sociaal domein al heel goed zichtbaar en actief in Ergon en GGD wordt veel energie gestoken en daar zijn wij zeer tevreden over. Het ruimtelijke domein blijft daar bij achter. Maar we zijn halfweg.

De vertaling naar wijkgericht werken en ondersteuning van burgerinitiatieven die halen we eigenlijk nog niet voor de helft. De stichting jeugdbelangen Oerle, de omwonenden van de burgemeester van Hooflaan en KBO Heikant om er maar eens een paar te noemen kunnen het nog wel gebruiken dat de gemeente naast ze in plaats van tegenover ze gaat staan.

Het meerjarig en structureel sluitend maken van de begroting is ook maar half gelukt. De ruimte voor nieuw beleid neemt in de loop van de komende jaren dramatisch af en eindigt in een tekort van meer dan een miljoen euro. Wat is dat voor een erfenis voor een volgend college? Een onder toezicht stelling van de provincie. Daar zet het college de zelfstandigheid van Veldhoven mee op het spel. Hoezo toekomstbestendig? Wij zien een tekort opdoemen en de schuld per inwoner loopt alleen maar op. Een hypotheek op de toekomst een waardeloze erfenis. Lenen van de jeugd waarom?

Het versterken van de organisatie en het binnenhalen van extra medewerkers op de verschillende programma’s wijzen wij niet af. Wel vinden wij het gek en ongeloofwaardig dat de coalitiepartijen om 5 voor 12 met deze uitbreiding komen aandragen. Terwijl slank en goedkoop toverwoorden waren. Desondanks wij juichen het toe. Mensen die de schouders onder de organisatie willen zetten. Toekomst willen maken en de gemeente Veldhoven weer mee op de rit willen krijgen nadat diverse beleidsvelden op neo liberale wijze kapot bezuinigd zijn, daar zijn wij groot voorstander van. Die mensen zijn van harte welkom. Beginnen met het invullen van de vacatures en daarna versterken is goed. Niet wachten maar doen. Ook niet blijven hangen in bedrijfsvoering maar werken volgens de bedoeling van een gemeentelijke overheid. Waartoe is die op aarde?

Ook hier zien wij weer half werk want wat nodig is wordt maar voor de helft voorgesteld. De rest doet het volgende college maar. Prima hoor dat gaan we heel graag doen. Daarbij zal centraal staan dat we werken aan de bedoeling, naast de inwoners staan, meedenken, kwaliteit leveren, visie hebben en nieuwe dingen bedenken voor de zelfstandige, zelfverzekerde en zelfbewuste toekomst van Veldhoven. Geen postzegelpolitiek, maar bijdragen aan brede welvaart. Over je grenzen heen kijken en tegelijkertijd dichtbij de inwoners blijven.

Individuele vragen van inwoners beantwoorden en samen de belangrijke vraagstukken aanpakken. 

Nog even twee constateringen want het stoort ons dat:

  • Er door de publieke omroep Veldhoven op de radio veelvuldig en op een ongepaste manier alleen heren van de coalitiepartijen en leden van de VVD aan het woord komen. Vanuit het publieke belang en met de verkiezingen op komt zouden wij het zeer waarderen als het college daar richting het bestuur van de omroep actie op zou ondernemen.
  • Daarnaast stoort het ons dat er via de begroting al kadootjes worden uitgedeeld aan potentiële kiezers voordat sinterklaas in het land is. Wij vragen aandacht voor integriteit op dit punt.

Benieuwd wat het college daar aan denkt te moeten doen en te kunnen doen.

Tot zover de inbreng van de fractie van CDA Veldhoven

Namens deze

Marionne van Dongen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.