18 oktober 2017

Ga naar buiten, er op uit!

Dat is als “Het beste idee voor Veldhoven” uit de bus gekomen. Dat kan ook bijna niet anders op zo’n stralende zaterdagmiddag…

Op 14 oktober zijn een aantal geïnteresseerden bijeen gekomen in de Muziekschool om met elkaar te praten over wat het beste idee voor Veldhoven zou zijn. Marionne van Dongen, onze lijsttrekker, belooft dat dit beste idee ook zal worden opgenomen in het verkiezingsprogramma van het CDA Veldhoven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Na een heerlijke CDA-lekkernij wordt rond 13.30u gestart met een welkomstwoordje van onze lijsttrekker. Waarna Mathijs Kuijken, CDA-wethouder in Bergeijk een sprankelende uiteenzetting geeft hoe het CDA in Bergeijk daadwerkelijk inhoud heeft gegeven aan de zogenaamde “partner”cipatiemaatschappij. Hij geeft een aantal levendige voorbeelden. Een van meest in het oog springende is de waardering die B&W heeft uitgesproken voor de diverse verenigingen. Dit komt tot uiting in het daadwerkelijk overhevelen van de budgetten naar de verenigingen die er vervolgens zelf met veel enthousiasme en energie mooie dingen van hebben gerealiseerd (met de hulp van hun vele vrijwilligers).

Daarna is het tijd om, verdeeld over 2 grote tafels, met elkaar te gaan brainstormen. Met als tafelheren Caroline van Brakel en Joop Horsten komen er vele ideeën los, variërend van een betere wijkraad, Veldhoven 365, Gas erop en gas eraf, tot een haak om de lantaarnpalen. Alles opgeteld komen we wel tot meer dan 20 ideeën. We zullen deze op de komende Algemene Ledenvergadering presenteren.

Nadat er met CDA-stickertjes is gestemd is het duidelijk dat het beste idee voor Veldhoven is geworden dat de raadsleden en ambtenaren meer naar buiten moeten en ophalen wat er leeft onder de inwoners en dit ook agenderen en evalueren. Dat kan op wijkniveau met een wijkcoördinator maar ook via verenigingen of stichtingen. Dichterbij de inwoners en samen met de inwoners, dat is ook waar het CDA Veldhoven zich sterk voor wil maken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.