19 mei 2015

Gemeentesite Veldhoven Engelstalig

Steeds meer Nederlandse bedrijven doen een beroep op buitenlandse kenniswerkers en arbeidsmigranten om vacatures tijdelijk of voor langere duur in te vullen.

In 2007 waren er een kleine 1300 kenniswerkers in Zuidoost-Brabant. Nu zijn dat er ruim 3750. 

Naast een toename aan kenniswerkers is er ook een forse stijging van het aantal arbeidsmigranten te zien. In 2007 waren er nog 6700 arbeidsmigranten in de regio Eindhoven, nu zijn dat er ruim 11.500. De arbeidsmigranten komen vooral uit Polen, Duitsland en Turkije.
De toename van het aantal kenniswerkers is van belang voor onze technologische regio en ook voor Veldhoven. Een derde van het aantal medewerkers van de Research en Development afdeling van ASML is bijvoorbeeld afkomstig uit het buitenland.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam uit 2014 naar de woonwensen van expats komt naar voren dat technische expats Veldhoven noemden als favoriete woonlocatie. Dat is mooi en iets om trots op te zijn. Wel ben ik van mening dat de Gemeente Veldhoven meer rekening zou kunnen houden met deze mede-inwoners. De gemeentelijke site is bijvoorbeeld niet door een button om te zetten in Engelstalig.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.