09 februari 2022

Het antwoord van het CDA op...

Toekomst van het groene buiten?

Het buitengebied van Veldhoven is waardevol als buitengebied. We zien het als een ruimte voor bewegen en beleven in allerlei vorm. Voldoende groen draagt bij aan een gezonde omgeving. Met een groeiende bevolking is behoud van groen belangrijk. Binnen de bebouwde kom is er nog ruimte om te bouwen. Ook zijn er voldoende daken en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Zonnepanelen horen op een dak, niet op het groen.

 

Meebetalen aan de energietransitie? 

 De energietransitie is een landelijk vraagstuk, waarvoor een landelijk plan nodig is. Als CDA Veldhoven denken we dat financiering niet lokaal geregeld moet worden. Wel zijn we voor het ondersteunen van bewoners en ondernemers. Een goede voorlichting, meedenken en -werken aan innovtieve oplossingen kunnen we als gemeente doen.

 

De culturele hotspot?

In ons programma spreken we ons uit voor het aantrekkelijk maken van het centrum. Dit vraagt om diverse maatregelen. Cultuur kan helpen om het centrum van Veldhoven leuker en interessanter te maken. We vinden de hotspot daarom een goed idee. We willen dit verder uitwerken en we denken dat samenwerken leidt tot creatieve ideeën. Het begint met een goed idee en niet met geld.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.