29 oktober 2014

Inbreng Fractievoorzitter Algemene Beschouwingen 28-10-14

De begroting zoals deze nu voor ons ligt smaakt in ieder geval niet naar zoet maar juist zeer bitter en is er in de ogen van de CDA fractie maar één smaakpapil geactiveerd en wel die van de OZB. Het is het college helaas niet gelukt in de korte tijd tussen verkiezingen en nu  om kwalitatieve smaaksensaties te creëren en waar te nemen en niet de DURF, de DAADKRACHT en CREATIVITEIT te tonen waar deze Raad om heeft gevraagd. Door nog wat smaken toe te voegen kan het baksel van dit jaar, de begroting,  wellicht nog verbeteren. Wat het CDA betreft is het nog niet af. Om die reden deelt het CDA wel koek maar nog geen complimenten uit

Het CDA zal u laten zien dat de koek nog niet op is en dat de gemeente Veldhoven waard is om voor te knokken met DURF, DAADKRACHT en gezonde CREATIVITEIT.

Het gezamenlijke oppositie programma dat op 17 juni is gepresenteerd gaf deze coalitie handvatten om gezamenlijk op te trekken in deze zware financiële tijden. Drie belangrijke pijlers in deze zijn:

Een degelijke en efficiënte implementatie en invoering van de decentralisatie;

We maken eerst zaken af voordat we starten aan nieuwe investeringen en beleidsimpulsen;

Het voorkomen en/of temporiseren van investeringen en kosten.

In de voorliggende begroting zit het venijn in de staart. Het getuigt niet van goed rentmeesterschap een begroting te presenteren met een tekort voor 2015 zoals het college dit nu voorstelt. Het is in de geschiedenis van Veldhoven dan ook nog nooit voorgekomen dat een college een negatieve begroting heeft ingeleverd. Ook niet als er – mogelijk – in daaropvolgende jaren een overschot op de begroting wordt voorspeld. Kritiek spuien is erg makkelijk dat besef ik mij ten zeerste maar het CDA heeft alternatieven. Indien er geen significante  wijzigingen  c.q. voorstellen komen die alsnog leiden tot een sluitende begroting voor de Gemeente Veldhoven voor het jaar 2015 zal het CDA Veldhoven ernstig overwegen om niet akkoord te gaan met deze begroting en dus tegen moeten stemmen.

Wilt u de gehele inbreng horen zie video. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.