08 maart 2017

"Pastoor Vekemans" voor even terug in Veldhoven

Pastoor Vekemans voor even terug in Veldhoven

CDA Veldhoven haalde op zondag 26 februari Pastoor Vekemans voor even terug naar Veldhoven. Het CDA Veldhoven vroeg hiermee aandacht voor het ruim 30 jaar geleden opgerichte Pastoor Vekemansfonds.  Door een besluit van het college dreigt het goede werk ten onder te gaan. Het CDA Veldhoven stelde dit op ludieke wijze aan de kaak.

Pastoor Vekemansfonds

Het Pastoor Vekemansfonds is opgericht om kansarme kinderen in India te helpen een leven op te bouwen d.m.v. projecten en investeringen in India. Het geld voor de projecten komt uit inkomsten van kledinginzameling in Veldhoven, die het fonds al 30 jaar regelt voor de gemeente Veldhoven. De bekende groene containers zijn overal in Veldhoven te vinden. De burgers van Veldhoven weten niet anders dan dat zij door kleding in de container te deponeren bijdragen aan het goede werk van het fonds in India.

Besluit college

Enige tijd geleden nam het college van Veldhoven het besluit de kledinginzameling van Veldhoven over te nemen van het Pastoor Vekemansfonds en de inkomsten uit de inzameling ten goede te laten komen aan de gemeentekas. Simpelweg schrappen van het Vekemansfonds uit de afvalstoffenregeling lijkt voldoende om dit mogelijk te maken. Onbehoorlijk bestuur volgens de CDA fractie. Particulier initiatief mag nooit om deze manier uit handen genomen worden. De fractie is daarom vastbesloten dit aan de kaak te blijven stellen en vastberaden om hiervoor alles uit de kast te halen.

Ontmoeting met pastoor Vekemans.

Het leek of de beroemde pastoor uit Oerle terug was van weggeweest. In de carnavalsoptocht reed hij samen met zijn beschermengelen mee, een borreltje in de hand. Op deze manier werd een heikel onderwerp op ludieke wijze aan de kaak gesteld. De geest van Pastoor Vekemans, die ten strijde trekt voor het behoud van het fonds. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.