17 juni 2015

Terugblik van een raadslid

Zo aan het einde van het raadsseizoen en met de vakantieperiode in het vooruitzicht, neem ik graag de tijd eens met u terug te blikken op de afgelopen periode. Laat ik het vooral hebben over zaken uit mijn portefeuille; zorg en welzijn (in de volksmond vaak de zachte kant genoemd). Er is in deze periode veel gepasseerd. Ik kan niet volledig zijn en pak er daarom enkele uit.

Er stond ontzettend veel op stapel. Grote transities werden vanuit Den Haag doorgesluisd naar gemeenten. Met daaraan verbonden de nodige bezuinigingen. Ik noem enkele agendapunten uit deze raadsperiode; Gewijzigde verordening Wet maatschappelijke ondersteuning m.b.t. individuele voorzieningen, Wijzigingen i.v.m. nieuwe Participatiewet, Wijziging Huisvestingsverordening onderwijs (n.a.v. nieuwe wetgeving), Herziening Verordening leerlingenvervoer, Vaststellen basistarieven Hulp bij huishouden, Praktijkprogramma Samenspraak, etc. etc.

In de periode 2014 tot nu zijn er vanuit de CDA-fractie enkele artikel-42-brieven door mij opgesteld met vragen aan het college over Klijnsma-gelden, Toelage huishoudelijke hulp, de Blijvers-lening en het betalen van facturen door de gemeente.

Verder kwamen er wederom verkiezingen om de hoek kijken. De Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing. Als campagneleider en in dit geval ook kandidaat voor het Waterschap De Dommel had ik het er maar druk mee. Caroline van Brakel is tot Statenlid gekozen. Helaas waren er op mijn naam te weinig stemmen uitgebracht om in het waterschapsbestuur zitting te nemen.

Ik hoop dat u uit bovenstaande op kunt maken dat het CDA er hard aan werkt om voor jong en oud Veldhoven een prima woon- en leefomgeving te laten zijn. Ik heb weer met plezier de afgelopen periode hieraan bijgedragen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag. Ik wens u verder een fijne vakantieperiode toe.

Met vriendelijke groet,

Hanny van den Berg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.