03 februari 2014

Voors en Tegens van het CDA Veldhoven

Het CDA Veldhoven is VOOR:

 

VOOR gratis OV voor ouderen op de stadspas

VOOR gratis Wifi en parkeren in het centrum

VOOR een opknapbeurt v/h Mariapleintje te

            Meerveldhoven

VOOR een centrale OV overstapplaats nabij het

            centrum

VOOR jeugdlintjes, erkenning jonge mantelzorgers en

            vrijwilligers

VOOR een groene herbestemming de Gansepoel in

            d’Ekker

VOOR het verstrekken van duurzaamheidsleningen

VOOR wijkgerichte, eenvoudige en snelle toegang tot

            zorg en hulp

Het CDA Veldhoven is TEGEN:

 

TEGEN verhoging van de woonlasten

TEGEN het oplopen van de jeugdwerkloosheid

TEGEN verdere kortingen op verenigingen en

              wijkaccommodaties

TEGEN de onveilige kruising De Plank – Nieuwstraat

              – Sondervick

TEGEN het afschaffen van de maatschappelijke

              stage

TEGEN overbelasting van mantelzorgers en

              vrijwilligers

TEGEN onnodige financiële risico’s van de gemeente

 

 

 TEGEN herindeling, maar VOOR samenwerking!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.