29 september 2015

Week tegen eenzaamheid

Het is van belang om eenzaamheid tegen te gaan, omdat het negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en de kwaliteit van leven van de persoon in kwestie maar ook de maatschappij. We willen tenslotte een maatschappij waarin iedereen meetelt en iedereen de kans krijg mee te doen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er lichamelijk gezien meer aandoeningen voorkomen bij eenzame mensen. Eenzaamheid leidt tot psychische en fysieke klachten en daarmee tot een zorgvraag. De gemeente heeft haar rol via de WMO op het gebied van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang. 

Wat kan de gemeente doen? De eerste stap is het signaleren van eenzaamheid door bestaande hulpverlening of bij huisbezoeken (bijvoorbeeld ouderenadviseurs). Welke tools staan er verder tot beschikking: algemene voorlichting, bevordering van deskundigheid onder hulpverleners, sociaal-culturele activering, persoonlijke activering (o.a. huisbezoeken/ telefonische hulpdiensten, telefooncirkels van Humanitas en Rode Kruis, websites) tot gespreksgroepen en therapie.

Binnen Veldhoven is er een scala aan begeleiding- en activeringsmogelijkheden o.a.:

Adviserend huisbezoek aan ouderen;

Steunpunt Mantelzorg;

Folders van SWOVE; voelt u zich eenzaam en maaltijdvoorziening;

Diverse gespreksgroepen over o.a. rouw- en echtscheidingsverwerking, in de put-uit de put, op zoek naar zin door o.a. Dommelregio;

Groepscursussen, groepsactiviteiten en maatjesproject door MEE Zuidoost Brabant;

Rode Kruis; huisbezoek, telefooncirkel, groepsactiviteiten;

Thuisbegeleiding, huishoudelijke zorg en maaltijdverzorging door Zuidzorg;

Diverse cursussen en begeleiding door de GGzE en de Boei;

Huisbezoeken/ activiteiten georganiseerd door Zonnebloem, kerken, PVGE, KBO/ KVO, Nieuwe Levenskracht, Stimulans;

Maaltijdvoorziening en dagactiviteiten door RSZK.

Even terug naar de week tegen de eenzaamheid van 24 september tot en met 3 oktober 2015. Deze wordt georganiseerd door Coalitie Erbij. Op de site samentegeneenzaamheid.nl kunt u lezen wat er zoal door leden, partners en andere organisaties van Coalitie Erbij wordt georganiseerd om het sociale netwerk van mensen onder de aandacht te brengen, want wanneer mensen hun sociale relaties (partner, familie, vrienden, collega‚Äôs) onvoldoende opbouwen, onderhouden of verwaarlozen ligt eenzaamheid op de loer. 

Met vriendelijke groet,

Hanny van den Berg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.