Informatieavond DePetrus

Op 28 februari jl. heeft de gemeenteraad van Vught besloten tot de reconstructie van de N65 op basis van het Voorkeursalternatief plus (VKA+).

In de raadsvergadering is door het College herhaaldelijk gesteld dat de belasting van het onderliggend wegennet van Vught (OWN) in het VKA+ niet anders is dan de belasting bij het Voorkeursalternatief (VKA).

Inmiddels is duidelijk geworden dat op donderdag 9 mei aanstaande een informatie-avond over de verkeerssituatie na de N65-reconstructie wordt gehouden.

Klik hier voor meer informatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.