11 november 2016

Begroting 2017

Op 10 november j.l is door de gemeenteraad de begroting voor 2017 aangenomen, hieronder is integraal het betoog van CDA fractievoorzitter Willem Kraanen weergegeven.

Hoe gaan we 2017 in?

Heel veel werk is verzet, vele stappen zijn er gezet, ik ga nu niet opsommen wat we als gemeenteraad allemaal gedaan hebben.Als anderen hier wel over uit willen wijden is dat prima, het CDA gunt dat iedereen.

Het gaat nu niet om het heden maar de toekomst.

In 2017 wil het CDA de mouwen opstropen, samen voor een beter Vught, met elkaar en voor elkaar. Het streven moet blijven dat er niemand tussen wal en schip valt, in de herberg is plaats voor iedereen.

In 2017 gaat de Petrus open, de herberg van en voor Vught, met vele gebruikers, dit blijft het CDA volop ondersteunen. Prachtig, een schitterend persbericht vandaag.

In 2017 wil het CDA keihard blijven vechten voor de rijksinfra, het zou mooi zijn met de onderdoorgang bij de Wolfskamerweg de eerste stappen worden gezet. CDA vindt dat op dit punt het college de locomotief nog steeds niet in gang heeft gekregen, men gooit wel af en toe wat kooltjes op het vuur, maar dat is niet voldoende.

In 2017 wil het CDA dat de gemeenteraad duidelijker naar Haaren kan zijn met de opsplitsing. Helvoirt is meer dan welkom, de tijd van afwachten is voorbij. Zij hoeven niet op de deur te kloppen, de deur staat open.

In 2017 moeten burgers zich kunnen melden voor de Vughtse regeling.

In 2017 zal er weer volop aandacht moeten zijn voor verkeersveiligheid rondom basisscholen, hier zullen we als CDA voor blijven pleiten en daar waar nodig met voorstellen ter verbetering komen.

In 2017 willen we een inhaalslag maken met herstel van soms erbarmelijke wegen, 17% zeer slecht is voor het CDA onverteerbaar.

In 2017 Centrum blijft topprioriteit van het CDA is dan ook zeer benieuwd naar de plannen.

In 2017 moeten mantelzorgers de steun van de gemeente voelen, zeg ik op de dag van de mantelzorg

In 2017 blijft participatie en inkomensondersteuning van groot belang want helaas vallen soms mensen buiten de boot.

In 2017 de lokale economie is o zo belangrijk neem bijvoorbeeld het Moleneindplein, het is nu tijd voor daden.

In 2017 Cultuur historische erfgoed, krijgt aandacht volop aandacht in de vrijetijdseconomie, blijf deze lijn volgen want dit gaat niet van vandaag op morgen. Betrek hierbij de Petrus en dit verdient landelijke aandacht als publiekstrekker. Schatten verbinden en gastvrij verleiden. DAT IS VUGHT.

Er zijn drie zaken waar we als CDA een extra schepje bovenop willen doen. Dit doen we door diverse moties en amendementen.

  • Amendement lastenverlichting CDA en VVD: OZB extra verlagen, dit komt niet alleen ten gunste van huizenbezitters maar ook Woonwijze heeft daardoor een lagere lokale heffing, dit zou verrekend moeten worden in de huurprijs. Zo heeft hier iedereen profijt van. Amendement heeft het niet gered.
  • Amendement CDA en VVD: lastenverlichting Afvalstoffenheffing. Dit amendement is aangenomen, hierdoor ontstaat er een lastenverlichting van ca € 10,00 per huishouden.
  • Motie CDA en PvdA/GL: Minder huis, meer ruimte. Heeft steun gekregen van SP. 
  • Motie CDA: Zelfredzaamheid tegen eenzaamheid heeft alleen steun gekregen van PvdA/Gl en SP.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.